Thông Cáo Báo Chí – VIOD khởi động chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (Director Certification Program – “DCP”)

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 17/12/2018 – Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DCP) được Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế Giới. DCP là chương trình nòng cốt trong chuỗi các Chương trình Quản trị Tiên Tiến của VIOD, được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT). Đây là một chương trình năng động và được công nhận rộng rãi trên thế giới, thành viên tham dự sẽ được nhận chứng chỉ DCP do VIOD cấp khi hoàn thành thành công phần kiểm tra của chương trình DCP.

Khóa đầu tiên – DCP1 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 10 đến ngày 12/01/2019. Thông tin chi tiết về chương trình DCP1 được đăng tải trên website của VIOD: www.viod.vn/events/1stdirectorcertificationprogramdcp/

Chương trình tập trung trong ba ngày với sự dẫn dắt của các diễn giả, người hướng dẫn và khách mời là các chuyên gia và thành viên HĐQT có tầm hiểu biết cùng kinh nghiệm thực tế sâu rộng, phong phú về hoạt động của HĐQT và lĩnh vực QTCT, sẽ trang bị cho người tham dự kiến thức toàn diện về vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT và ban điều hành. Đồng thời, chương trình có tính tương tác cao qua việc khuyến khích các thành viên tham dự chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm bản thân, phân tích những tình huống thực tế, và thực hành bài tập phát triển kỹ năng của thành viên HĐQT nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và tăng cường hiểu biết về những tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tốt trong QTCT. Những thành viên tham dự và hoàn thành khóa đầu tiên sẽ được ghi nhận là các thành viên tiên phong được VIOD chứng nhận và vinh danh.

Bên cạnh những lợi ích nêu trên dành cho cá nhân thành viên HĐQT tại doanh nghiệp, chương trình DCP đồng thời cũng mang đến nhiều lợi ích cho công ty bằng cách nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, cải thiện quy trình ra quyết định, cải thiện quản lý và kiểm soát rủi ro, từ đó hỗ trợ cho việc niêm yết đại chúng, giúp thu hút được nguồn vốn bên ngoài tốt hơn, và tối đa hóa sự bền vững lâu dài. Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng, “Hoạt động của VIOD sẽ giúp nâng cao các chuẩn mực quản trị trên thị trường trong nước và giúp đào tạo các thành viên HĐQT có năng lực và kỹ năng để hoạt động hiệu quả trong HĐQT của các công ty. Điều này sẽ cho phép các công ty Việt Nam quản lý rủi ro tốt hơn, cải thiện lợi nhuận, và tăng cường cơ hội tiếp cận vốn.”

Với đối tượng tham gia chủ yếu là những thành viên HĐQT hiện tại và tiềm năng, và các lãnh đạo điều hành cấp cao, chương trình DCP khẳng định sự tiên phong và quyết tâm tìm kiếm giải pháp hiệu quả và nhanh chóng của VIOD nhằm thúc đẩy sự chuyên nghiệp của HĐQT, cải thiện chất lượng QTCT của doanh nghiệp và dẫn dắt doanh nghiệp tăng trưởng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. “Mục tiêu cốt lõi của VIOD là nâng cao năng lực của thành viên HĐQT tại Việt Nam”, Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, cho biết. “Trong suốt hành trình 25 năm đầu tư tại Việt Nam, tôi nhận thấy các công ty trong nước gặp nhiều khó khăn do trình độ quản trị công ty còn thấp. Số lượng thành viên HĐQT độc lập và không điều hành hầu như là quá ít do thiếu ứng cử viên đủ điều kiện.” Chương trình DCP hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các ứng viên có chất lượng cho vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Thông tin về đơn vị tổ chức

Về VIOD

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức độc lập, xúc tiến các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty cho các doanh nghiệp Việt Nam. Là một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, VIOD hoạt động nhằm thúc đẩy sự chuyên nghiệp của hội đồng quản trị, nâng cao đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và giúp các công ty cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

VIOD hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng Quản trị bao gồm các đại diện của khu vực tư nhân – với sự cộng tác và hỗ trợ của SSC, HOSE và HNX trong khuôn khổ Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI). Các thành viên HĐQT của VIOD bao gồm các lãnh đạo các công ty và các cá nhân ủng hộ thực hành quản trị công ty tốt tại Việt Nam, trong đó có lãnh đạo cấp cao của các quỹ đầu tư, các công ty luật và kế toán quốc tế nổi tiếng và thành viên HĐQT độc lập của các công ty danh tiếng trên thị trường.

VIOD được thành lập với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), tổ chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, và Cục kinh tế liên bang Thụy sỹ (SECO). Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập www.viod.vn

Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ:

Ms. Phương Dương

Điện thoại: +84 (0) 902 800 845

E-mail: info@viod.vn