VIOD Tổ Chức Thành Công Chương Trình Chứng Nhận Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam đầu tiên (DCP1)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 đến ngày 12/01/2019 – VIOD đã tổ chức thành công Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị đầu tiên (DCP1), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế Giới. Chương trình có sự góp mặt của gần 30 thành viên tham gia là chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của các công ty niêm yết và các công ty đang tìm kiếm cơ hội niêm yết cổ phiếu trên sàn, đại diện các quỹ đầu tư lớn và các công ty kế toán – kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

DCP được biết đến là chương trình nòng cốt trong chuỗi các Chương trình Quản trị Tiên Tiến của VIOD, được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn trong việc hiểu rõ các nguyên tắc và thông lệ quản trị công ty tốt của các thành viên Hội đồng Quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Đặc biệt, chương trình được thiết kế với nội dung chuyên sâu và tạo sự tương tác hiệu quả giữa các thành viên tham gia xuyên suốt 3 ngày diễn ra, với sự dẫn dắt của các diễn giả và hướng dẫn viên là các chuyên gia và thành viên HĐQT có tầm hiểu biết cùng kinh nghiệm thực tế sâu rộng, phong phú về pháp luật, hoạt động của HĐQT và lĩnh vực quản trị công ty.

Ông Seck Yee Chung, partner của Baker Mackenzie Việt Nam, một thành viên tham gia Chương trình DCP1 chia sẻ: “Chương trình DCP được tổ chức rất tốt với rất nhiều thông tin. Những người hướng dẫn và học viên tham gia đến từ các tổ chức và ngành nghề đa dạng, có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng, thực tế và tổng thể đã tạo các cuộc trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cuốn hút. Dù là thực tế hay mong muốn thì việc nâng cao năng lực quản trị công ty sẽ vừa là nền tảng vừa là công cụ để thay đổi cuộc chơi đối với các công ty. Với sứ mệnh của mình, VIOD ở một vị trí rất phù hợp để đảm bảo việc này được diễn ra.”

Trước khi kết thúc chương trình, các thành viên tham gia cần vượt qua bài đánh giá cuối cùng bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và một bài tập phân tích tình huống quản trị công ty để được chứng nhận. Các thành viên tham gia chương trình DCP sẽ được kết nối và tạo ra một mạng lưới các thành viên hội đồng quản trị chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của quản trị công ty ở Việt Nam. Khóa DCP2 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 9 đến ngày 11/05/2019.

Vui lòng truy cập vào Thư viện ảnh của sự kiện này để biết thêm thông tin:

http://viod.vn/2019/01/19/1stdirectorcertificationprogramdcp/