Chuong trinh Kiem toan Noi bo danh cho Thanh vien Hoi dong Quan tri 1

DATE: 8:00AM – 5:00PM THỨ TƯ, 20/03/2019

VENUE: PHÒNG ĐÀ NẴNG – HUẾ, TẦNG 2, KHÁCH SẠN SHERATON SAIGON, 88 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1, TP. HCM