VIOD và CCL ký thỏa thuận hợp tác trong dự án nghiên cứu chung

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 21/03/2019 – Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Trung tâm Phát triển Lãnh đạo Sáng tạo (CCL) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện một nghiên cứu chung về sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị tại các công ty trong khu vực châu Á.

Theo thỏa thuận hợp tác, VIOD và CCL thống nhất tạo ra sự hợp lực toàn diện trong việc nghiên cứu nhằm phục vụ cho mục đích phát triển thế hệ lãnh đạo bằng tư duy. VIOD là một trong số các thành viên tham gia dự án nghiên cứu toàn vùng Châu Á, cùng với các Viện Thành viên Hội đồng Quản trị trong khu vực đang hợp tác với CCL, trong giai đoạn đầu gồm có Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Singapore, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Philippines và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Malaysia. Dự án nghiên cứu này nhằm tìm hiểu việc lãnh đạo ở cấp Hội đồng Quản trị đang diễn ra như thế nào khi họ phải đối mặt với các trở ngại. Kết quả nghiên cứu dự định được công bố vào quý 3 năm 2019 để giúp cộng đồng Thành viên Hội đồng Quản trị tại Châu Á nói chung cải thiện khả năng lãnh đạo của mình.

Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa VIOD (Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT của VIOD) và CCL (Ông Sunil Puri, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của CCL tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương)

 

Giới thiệu về CCL

Trung tâm Phát triển Lãnh đạo Sáng tạo (CCL®) là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ hỗ trợ phát triển lãnh đạo toàn cầu. Bằng cách vận dụng sức mạnh của lãnh đạo để thúc đẩy thành công các yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất đối với tổ chức, CCL giúp chuyển đổi các nhà lãnh đạo cá nhân, nhóm, tổ chức và xã hội. Các mảng giải pháp vượt trội của CCL được phát triển từ những nghiên cứu sâu rộng và kinh nghiệm nhận được khi hợp tác làm việc với hàng trăm ngàn nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp.

 

Được xếp hạng Top 5 trong số các nhà cung cấp giáo dục cho các nhà quản lý hàng đầu thế giới theo Financial Times và trong Top 10 của Bloomberg BusinessWeek, CCL hiện có văn phòng tại Greensboro, NC; Colorado Springs, CO; San Diego, CA; Brussels, Bỉ; Moscow, Nga; Addis Ababa, Ethiopia; Johannesburg, Nam Phi; Singapore; Gurgaon, Ấn Độ; và

Thượng Hải, Trung Quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập https://www.ccl.org/