VIOD tổ chức thành công Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam – DCP2 tại Hà Nội

Trong ba ngày từ 9 đến 11/05/2019, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) đã tổ chức Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị – DCP2 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ kỹ thuật của IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế Giới. Trong bối cảnh quản trị công ty tốt ngày càng được chú trọng tại Việt Nam thì DCP là chương trình được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và phát triển hơn nữa tính chuyên nghiệp, tăng cường hiểu biết về những nội dung chính và thực hành tốt trong quản trị công ty.

Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm

Đóng góp cho sự thành công xuyên suốt của Chương trình chủ yếu nhờ sự dẫn dắt và chia sẻ tận tình của các diễn giả và hướng dẫn viên trong từng phần nội dung, với kiến thức chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú về hoạt động của HĐQT và lĩnh vực quản trị công ty. Bên cạnh đó, nhằm củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng của thành viên HĐQT và ban điều hành, chương trình dành nhiều thời gian để các thành viên tham dự cùng nghiên cứu và thảo luận kinh nghiệm giải quyết các tình huống được chọn từ những vấn đề thực tiễn mà bất kỳ doanh nghiệp nào đã, đang và sẽ đối mặt.

Phiên thảo luận: Áp dụng các thông lệ tốt vào thực tiễn

Ông Nguyễn Tiến Vỵ, thành viên HĐQT của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), đánh giá: “Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ 2 (DCP2) của VIOD là một chương trình hết sức bổ ích cho các thành viên hội đồng quản trị. Chương trình cung cấp các thông tin tổng quan cho các thành viên HĐQT. VIOD nên tiếp tục mở rộng các chương trình này.”

Cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế

Ngoài việc cung cấp các kiến thức và kinh nghiệm về quản trị công ty, một trong những mục tiêu của chương trình DCP là kết nối các thành viên tham gia, tạo ra một mạng lưới cộng sự ưu tú từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng đóng góp cho sự phát triển của quản trị công ty ở Việt Nam.

“We meet us”: DCP2 Networking Cocktail

Đây là chương trình thứ hai được VIOD tổ chức triển khai sau sự thành công của chương trình DCP1 (từ 10-12 tháng 1 năm 2019) với sự tham gia của gần 30 thành viên đến từ các doanh nghiệp. Dự kiến trong năm 2019 VIOD sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai chương trình DCP để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết.

 

Vui lòng truy cập vào Thư viện ảnh của sự kiện này để biết thêm thông tin: http://viod.vn/2019/05/14/director-certification-program-2/