VIOD phối hợp với IFC và PwC tổ chức Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán lần thứ 3

Trong hai ngày 20-21/6/2019 vừa qua, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Công ty PwC Việt Nam tổ chức Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán lần thứ 3 (ACMP3).

Chương trình ACMP3 thu hút gần 30 thành viên tham dự là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý cấp cao đến từ các công ty niêm yết, công ty đại chúng và công ty nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam

Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp lựa chọn mô hình quản trị có Ủy ban Kiểm toán (UBKT) là tiệm cận với các thông lệ quản trị tiên tiến hiện nay trên thế giới. Tuy số lượng các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam áp dụng mô hình UBKT đã tăng đáng kể trong năm 2018 so với năm trước đó, nhưng trên thực tế, các công ty cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc chuyển đổi và thực hiện do thiếu các văn bản tài liệu hướng dẫn cũng như thiếu các kinh nghiệm thực tiễn triển khai. Với mong muốn thúc đẩy thực hành các thông lệ tốt về quản trị công ty trên thị trường Việt Nam, VIOD hợp tác cùng IFC và PwC Việt Nam đã thiết kế Chương trình này phù hợp cho các công ty Việt Nam, dựa trên các Chương trình ACMP1 và ACMP2 đã được triển khai trong năm 2018.

Trong chương trình ACMP3, các nội dung về kiểm toán nội bộ được qui định tại Nghị định 05-2019/NĐ/CP ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019 cũng được cập nhật và trao đổi. Vai trò của Ủy ban Kiểm toán trong việc đáp ứng các qui định của Nghị định 05 cũng được trao đổi một cách chi tiết.

Tọa đàm và thảo luận cùng với các chuyên gia về các qui định hiện hành liên quan đến Ủy ban Kiểm toán tại Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền, Chuyên gia đánh giá Quản trị Công ty (QTCT) trong Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, cho biết, mô hình UBKT thuộc hội đồng quản trị đã được áp dụng ở nhiều quốc gia có hệ thống quản trị công ty tốt. Theo mô hình này, UBKT sẽ là một ủy ban chuyên trách của HĐQT chịu trách nhiệm định hướng và giám sát các vấn đề kế toán, tuân thủ, quản trị kiểm soát rủi ro, và bao gồm đảm bảo tính hiệu quả của chức năng KTNB trong một doanh nghiệp. Bà cũng thông tin thêm, các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN hầu hết đều thành lập UBKT, trong khi số lượng các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong danh sách đánh giá của Dự án có UBKT trực thuộc Hội đồng Quản trị còn khá hạn chế, do vẫn theo mô hình quản trị có Ban kiểm soát. Và điều đáng lưu ý là, kết quả đánh giá hàng năm nhìn chung cho thấy Doanh nghiệp có các uỷ ban chuyên trách cũng là các Doanh nghiệp có điểm Quản trị Công ty cao hơn.

Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm

Tiếp nối sự thành công của ACMP1 và ACMP2, cũng như các chương trình khác dành cho thành viên HĐQT của VIOD, Chương trình ACMP3 tiếp tục là diễn đàn trao đổi và kết nối mạng lưới của người tham dự, xoay quanh hai mục tiêu chính là: (i) nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của các yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm chính của Ủy ban Kiểm toán cũng như các lĩnh vực chủ yếu của giám sát theo thông lệ quốc tế tốt nhất; và (ii) cung cấp những hiểu biết về các thực tiễn quan trọng đóng góp cho tính hiệu quả của UBKT.

Với sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ VIOD, IFC và PwC, các học viên tham gia chương trình cũng được tiếp cận và ứng dụng bộ công cụ được thiết kế riêng biệt cho UBKT để xử lý các vấn đề hàng ngày mà UBKT cần đối mặt.

Cùng trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế
Các thành viên tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng các Hướng dẫn viên và Ban tổ chức sau khi hoàn thành Chương trình

Vui lòng truy cập vào Thư viện ảnh của sự kiện này để biết thêm thông tin về Chương trình:

https://viod.vn/2019/06/23/audit-committee-master-program-3/