“Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất” đầu tiên của Việt Nam được ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế

Các nhà lãnh đạo cấp cao chính thức công bố Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất đầu tiên của Việt Nam tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (Ảnh: HOSE)

Ngày 13/8/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất dành cho các công ty đại chúng của Việt Nam. Bộ tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, và sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

 Bộ Nguyên tắc đưa ra một loạt khuyến nghị về thông lệ quản trị công ty tốt nhất theo OECD, trọng tâm dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam. Bộ Nguyên tắc bao gồm các tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật, khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất. Tài liệu này cũng sẽ giúp Việt Nam hội nhập với các thị trường ASEAN vốn đã có các bộ nguyên tắc tương tự từ lâu.

“Bộ Nguyên tắc là nỗ lực mới nhất của các bên để hỗ trợ các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết áp dụng các tiêu chuẩn quản trị công ty quốc tế. Điều này giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán,” ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu. “Mục tiêu cao nhất là nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, tăng trưởng thị trường vốn Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.” 

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát biểu khai mạc (Ảnh: HOSE)

Bộ Nguyên tắc này gồm mười nguyên tắc với các khuyến nghị chi tiết về các thông lệ tốt nhất, tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên trong thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam. Sáu trong số mười nguyên tắc tập trung vào chức năng hoạt động của hội đồng quản trị, đây là lĩnh vực đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa tại nhiều doanh nghiệp trong nước. Bốn nguyên tắc còn lại gồm các lĩnh vực như môi trường kiểm soát, công bố thông tin và minh bạch, quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan. Bộ Nguyên tắc cũng gồm các điều khoản liên quan tới kinh doanh có trách nhiệm, như thúc đẩy đa dạng giới và khuyến khích sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề môi trường và xã hội trong hội đồng quản trị.

Bà Beatrice Maser Mallor, Đại Sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam phát biểu (Ảnh: HOSE)

“Quản trị công ty tốt giúp thu hút vốn,” ông Philippe Le Houérou, Tổng Giám đốc Điều hành IFC phát biểu. “Các nhà đầu tư có niềm tin cao hơn ở các công ty áp dụng hệ thống quản trị công ty tốt và ở những thị trường được hỗ trợ bởi các cơ chế và quy định giám sát chặt chẽ. Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất sẽ giúp các công ty Việt Nam thu hút các nhà đầu tư hiệu quả.”

Ông Philippe Le Houérou (giữa) – Tổng Giám đốc điều hành IFC đang ký tặng sách về Bộ Nguyên tắc (Ảnh: HOSE)

Dù Bộ Nguyên tắc này chủ yếu nhằm hướng dẫn các thông lệ quản trị tốt cho các công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, các doanh nghiệp khác cũng có thể áp dụng Bộ Nguyên tắc này như một chuẩn mực cho các thông lệ tốt về quản trị công ty.

Là cơ quan ban hành Bộ Nguyên tắc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty và theo dõi việc các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng Bộ Nguyên tắc này.

Tại buổi ra mắt, Ông Trần Văn Dũng và Ông Philippe Le Houérou vinh dự trao tặng sách về Bộ Nguyên tắc (có chữ ký của hai vị lãnh đạo UBCKNN và IFC này) đến đại diện của VIOD (Ông Dominic Scriven), Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (Ông Lê Hải Trà) và Sở GDCK Hà Nội (Ông Nguyễn Anh Phong).
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD điều phối Tọa đàm “Kế hoạch hành động hướng tới thành công “ thảo luận cùng các nhà lãnh đạo và các chuyên gia về các bước triển khai Bộ Nguyên tắc tiếp theo (Ảnh: HOSE)

Đặc biệt nhân dịp này, Ông Vũ Bằng, Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế Chính phủ và Chủ tịch VCGI, cùng với đại diện VIOD là Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT đã trao Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DCP) đến Ông Dominic Scriven, và vinh danh Ông Dominic Scriven là một trong ba Hội viên Danh dự đầu tiên của VIOD để ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của ông góp phần vào nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam.

Ông Vũ Bằng và Bà Hà Thu Thanh trao Chứng nhận DCP và vinh danh Ông Dominic Scriven (giữa) là Hội viên Danh dự của VIOD (Ảnh: HOSE)

 

Các tin tức chính về sự kiện:
https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/ra-mat-bo-nguyen-tac-quan-tri-cong-ty-theo-thong-le-tot-nhat-275315.html
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2019-08-13/lan-dau-tien-cong-bo-bo-nguyen-tac-quan-tri-doanh-nghiep-tot-nhat-75075.aspx
http://cafef.vn/cong-bo-bo-nguyen-tac-quan-tri-cong-ty-voi-6-10-nguyen-tac-tap-trung-chuc-nang-cua-hdqt-20190813163112934.chn

Vui lòng truy cập vào Thư viện ảnh của VIOD để biết thêm thông tin:
https://viod.vn/2019/08/16/le-cong-bo-bo-nguyen-tac-quan-tri-cong-ty-theo-thong-le-tot-nhat/