COVID-19 – Những thách thức đối với Quản trị Công ty

Khi khủng hoảng tác động tới công ty, một hệ thống quản trị công ty tốt sẽ cho phép công ty lập kế hoạch đối phó với khủng hoảng một cách hiệu quả, xác định và truyền đạt được vai trò và trách nhiệm một cách rõ ràng, cũng như thiết lập được một chiến lược trao đổi thông tin hiệu quả. Các hành động này giúp công ty nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng và giảm thiểu thiệt hại tới hoạt động kinh doanh. 

Theo ấn phẩm của IFC Vượt qua khủng hoảng: Cẩm nang dành cho Hội đồng Quản trị (2010): Cẩm nang được chuẩn bị thuộc chương trình ứng phó khủng hoảng chung của IFC, với sự tài trợ của Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB)

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến quản trị công ty. Không có một hệ thống quản trị công ty nào là tốt nhất, nhưng nhìn chung tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự hợp tác của các bộ phận lãnh đạo cấp cao nhất của công ty sẽ tạo ra giá trị cho công ty. Khủng hoảng sẽ là phép thử để xem liệu công ty có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời hơn các đối thủ cạnh tranh hay không.

Và bởi vì Hội đồng Quản trị (HĐQT) là những người chèo lái công ty thông qua các quyết định chủ chốt, không thể kỳ vọng các bộ máy còn lại của công ty được vận hành tốt trong một cuộc khủng hoảng nếu HĐQT công ty không thực thi được chức năng và bổn phận của mình. Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích để lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cân nhắc khi đối mặt với đại dịch COVID-19 như sau [1]

Thể hiện năng lực lãnh đạo và văn hóa quản trị

 • Truyền đạt thông tin rõ ràng và kịp thời về kế hoạch cân đối giữa đảm bảo an toàn cho nhân viên và hoạt động kinh doanh, trong khi vẫn tuân thủ những hướng dẫn, quy định của chính phủ nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh.
 • Rà soát, cập nhật và có những biện pháp giám sát thực hiện Kế hoạch Kinh doanh Liên tục (BCP); luôn có những phương án B dự phòng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Giám sát công tác quản lý khủng hoảng

 • Thẳng thắn đánh giá năng lực và kỹ năng xử lý khủng hoảng của HĐQT hiện tại để kịp thời huy động nguồn lực bổ sung bên ngoài.
 • Thành lập Ủy ban Quản lý Khủng hoảng và điều chỉnh phương thức và tần suất họp HĐQT để giám sát chặt chẽ tác động của khủng hoảng.
 • Rà soát quy hoạch nhân sự kế cận cho các nhân sự chủ chốt trong công ty.

Phối hợp cùng Ban điều hành

 • Thành lập Nhóm Xử lý Khủng hoảng thuộc Ban điều hành và thiết lập cơ chế giám sát, phối hợp với Ủy ban Quản lý Khủng hoảng.
 • Tăng cường giám sát đối với một số lĩnh vực trong hoạt động kinh doanh như quản lý dòng tiền, lập báo cáo đánh giá khả năng thanh khoản.
 • Kịp thời đánh giá năng lực, kỹ năng xử lý khủng hoảng của Ban điều hành

Bảo đảm sẵn sàng và ứng phó mạnh mẽ với khủng hoảng

 • Rà soát, đánh giá lại các chức năng Kiểm soát nội bộ, Tuân thủ, Kiểm toán nội bộ và Quản lý Rủi ro

Tạo dựng niềm tin thông qua truyền thông

 • Đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình thông qua việc truyền thông thường xuyên về những ảnh hưởng của COVID-19 đến doanh nghiệp, những biện pháp ứng phó của công ty.
 • Duy trì các kênh truyền thông và tiếp nhận thông tin của nhân viên và các bên liên quan để đảm bảo quyền lợi của họ.

Duy trì quan hệ nhà đầu tư khi không tổ chức được đại hội cổ đông trực tiếp như thường lệ

 • Thực hiện lấy ý kiến của ĐHĐCĐ về hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ chế giám sát việc tổ chức họp và biểu quyết trực tuyến.

Quản trị sự tham gia của các bên có quyền lợi liên quan

 • Các bên liên quan gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và các quan chức y tế công cộng cần được truyền đạt các thông điệp quan trọng về các hành động và ứng phó của doanh nghiệp.
 • Rà soát và cập nhật cơ chế báo cáo bảo mật để các bên có quyền lợi liên quan có thể báo cáo những vấn đề lo ngại, sai phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

[1] Tài liệu được phép trích dẫn trong khuôn khổ hợp tác mới ký kết giữa IFC và VIOD ngày 27/4/2020