Doanh nghiệp Việt Nam có những cải thiện vượt trội theo kết quả thẻ điểm QTCT ASEAN 2019 – 2020

Với sự hỗ trợ của IFC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VIOD lần đầu tiên tham gia là tổ chức đại diện Việt Nam tham gia vào dự án đánh giá thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN năm 2019-2020. Việc đánh giá này được thực hiện trên 82 công ty niêm yết tại hai sàn HOSE và HNX có báo cáo công bố công khai bằng tiếng Anh. Kết quả đánh giá theo thẻ điểm ACGS của Việt Nam vừa mới được hoàn thành cho thấy kết quả điểm QTCT năm nay có những cải thiện khá vượt trội. Kết quả khả quan này cho thấy các công ty niêm yết đã coi việc nâng cao các thông lệ quản trị tốt tăng cơ hội quảng bá giúp công ty tiếp cận nguồn vốn giá rẻ đi kèm công nghệ. Theo kết quả vừa được Hội đồng đánh giá thống nhất, Việt Nam đã có một doanh nghiệp lần đầu tiên được vinh danh trong danh sách những doanh nghiệp đứng đầu về quản trị công ty của ASEAN

Điểm QTCT (%) của Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN

Nguồn: Dự án Thẻ điểm QTCT 2019 do VIOD thực hiện, hợp tác với IFC và SSC
  • Việt Nam ngày càng có nhiều hơn các DNNY áp dụng công bố thông tin theo thông lệ quốc tế
  • Tiến bộ trong QTCT được nhìn thấy rõ rệt qua từng năm
  • Sự cải thiện nhìn thấy ở cả DN tốt nhất, DN trung bình và DN kém nhất.

Thông tin Cơ sở về Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN

Năm 2009, các Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thông qua Kế hoạch Triển khai Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) để phát triển một thị trường vốn hợp nhất. Sáng kiến này được thực hiện song song với những nỗ lực xây dựng ASEAN thành một cộng đồng kinh tế vào năm 2015. Sáng kiến quản trị công ty ASEAN, bao gồm Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) và xếp hạng quản trị của các công ty ASEAN niêm yết là một trong những sáng kiến của ACMF trong khu vực. Kể từ khi bắt đầu triển khai đầu năm 2011, sáng kiến này đã được ADB hỗ trợ thông qua hỗ trợ kỹ thuật (TA) để Thúc đẩy Thị trường vốn ASEAN liên kết.

ACGS tại Việt Nam

Ban đầu, năm quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan tham gia đánh giá ACGS vào năm 2011, sau đó Việt Nam tham gia vào năm 2012. Trong giai đoạn 2012-2013, với hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á và một nhóm chuyên gia quản trị công ty, hoạt động đánh giá của ACGS đã được thực hiện trong ba năm liên tục. Từ năm 2015 đến 2018, IFC đã liên tục hỗ trợ Việt Nam tham gia vào việc đánh giá thường niên ACGS. Bắt đầu từ năm 2019, với sự hỗ trợ của IFC trong vai trò nhà đồng tài trợ, VIOD đã được UBCK chấp thuận và đề cử tham gia đánh giá ACGS 2019 cùng các nước trong khu vực

Nguồn: IFC & VIOD, Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS)