VIOD tổ chức thành công khóa đầu tiên Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT dành riêng cho các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng, khép lại một năm 2020 đầy thách thức

Hà Nội, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT lần thứ 8 (DCP8) diễn ra thành công tốt đẹp. DCP8 là chương trình lần đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng bởi Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) hợp tác cùng SECO và chính phủ Nhật Bản.

Chương trình này đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt về quản trị công ty trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó chú trọng đến các yếu tố đặc thù của ngành ngân hàng tại Việt Nam như (i) cơ cấu quản trị đặc thù được quy định riêng trong luật các tổ chức tín dụng; (ii) các yêu cầu chặt chẽ hơn doanh nghiệp liên quan đến rủi ro; (iii) có các quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

DCP8 là chương trình DCP lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Điểm đặc sắc và mới mẻ trong nội dung của DCP8 là việc giới thiệu Module 6 với chủ đề mới “Tham gia của HĐQT trong Quản trị rủi ro”. Quản trị rủi ro là công cụ quan trọng trong quản trị hiệu quả và phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các ngân hàng. Trong quản trị ngân hàng, HĐQT là trung tâm, chịu trách nhiệm phê duyệt và giám sát chiến lược tổng thể của ngân hàng và chiến lược về rủi ro, làm cơ sở để định hướng và lập kế hoạch hàng năm, đồng thời giám sát ban điều hành thực thi các kế hoạch cụ thể.

Một vấn đề mang tính cấp thiết và nhận được quan tâm rất lớn từ thị trường, đặc biệt các nhà đầu tư quốc tế là về Quản trị các Rủi ro Môi trường – Xã hội (E&S) trong các Tổ chức Tín dụng (TCTD) cũng được đề cập trong chương trình. Nếu các ngân hàng đi đầu trong áp dụng các tiêu chuẩn Môi trường, Xã Hội và Quản trị (ESG) để đánh giá danh mục cho vay, thì tác động lan tỏa tới thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam là rất lớn. Để truyền tải thông điệp này, VIOD đưa nội dung về E&S vào DCP8 với phần tọa đàm về “Triển khai BASEL và Quản trị các Rủi ro Môi trường – Xã hội trong các Tổ chức Tín dụng” do đại diện Ngân hàng Nhà nước và Chuyên gia E&S của IFC làm các diễn giả chính. Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia được trao đổi những vướng mắc trong các quy định về quản trị công ty trong ngành ngân hàng và được lắng nghe định hướng từ cơ quan quản lý.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là khách mời tham gia buổi Tọa đàm liên quan đến Quản trị rủi ro

Với các cấu phần cơ bản khác của chương trình DCP, VIOD và các đối tác cũng xây dựng và cập nhật các nội dung dành riêng cho đặc thù hoạt động của các tổ chức tài chính.

Module 5 với chủ đề “Môi trường pháp lý dành cho thành viên HĐQT” cập nhật thông tin liên quan đến quy định quản trị của ngân hàng vốn là những tổ chức chịu sự giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước và tuân thủ chặt chẽ các quy định khác ngoài luật doanh nghiệp như Luật Các Tổ chức Tín dụng, Hiệp định Basel II… Module 5 đã giúp các thành viên HĐQT hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của họ, và qua đó giúp tăng cường năng lực quản trị của các ngân hàng.

Module 9 với chủ đề Phân tích báo cáo tài chính cũng được điều chỉnh phù hợp với ngành ngân hàng, đồng thời bổ sung thêm nội dung liên quan đến Lộ trình áp dụng IFRS và trình bày các chuẩn mực IFRS quan trọng khi lập báo cáo tài chính đối với ngân hàng và các TCTD. Việc áp dụng theo hệ thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) sẽ giúp các ngân hàng Việt ngày càng tiệm cận với chuẩn sân chơi chung của toàn cầu, nhưng việc chuyển đổi sẽ có nhiều thách thức và các ngân hàng, TCTD cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cân nhắc thực tế này, DCP8 đã có thêm phần tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm về Báo cáo IFRS ở các TCTD” với khách mời là chuyên gia phụ trách IFRS tại một ngân hàng TMCP, nhằm giúp các thành viên tham dự trao đổi, thảo luận về các vấn đề thực tiễn liên quan đến Báo cáo IFRS của ngân hàng.

Bà Nguyễn Khánh Ly, Phụ trách Dự án IFRS của VPBank chia sẻ những vấn đề xoay quanh việc áp dụng IFRS trên thực tế

VIOD và các đối tác không ngừng cập nhật nội dung và nâng cao chất lượng từng chương trình chuyên môn hướng tới mục tiêu hỗ trợ người tham dự tăng cường hiểu biết về các thông lệ quản trị tốt được quốc tế ghi nhận, từ đó góp phần thúc đẩy thực hành quản trị tốt tại các doanh nghiệp và tiến tới nhân rộng ra toàn thị trường.

Các bài tập tình huống của DCP bám sát vào thực tiễn, và qua đó phần nào giúp các thành viên tham dự đúc kết được các bài học và kinh nghiệm liên quan.

Đây cũng là giá trị và mục tiêu mà Chương trình mong muốn trao đến người tham dự, và từ đó cũng tạo nên chất lượng và sức hấp dẫn của chương trình bên cạnh khâu tổ chức chương trình chuyên nghiệp, cùng với nội dung được thiết kế một cách hệ thống, khoa học theo chủ đề của từng Module. Những module này được hỗ trợ thực hiện thông qua bài giảng, bài tập, nghiên cứu tình huống, câu hỏi, video và chia nhóm thảo luận để có tương tác hiệu quả nhất giữa người hướng dẫn và người tham dự.

DCP8 là dịp cho các thành viên tham gia chia sẻ và trao đổi với nhau những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác quản trị ngân hàng.

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn và thách thức, VIOD và các đối tác chân thành cảm ơn sự tin tưởng và quyết tâm tham gia chương trình DCP8 của các thành viên tham dự.

Cùng hy vọng vào sự kiên tâm và tinh thần bền bỉ của cộng đồng, năm 2021 sẽ là dịp cho VIOD nói riêng và toàn thể những cá nhân, tổ chức trên thị trường thể hiện bản lĩnh, ý chí và nội lực để xây dựng những mục tiêu và đạt được thành công, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

 

Quý vị có thể xem thêm một số hình ảnh về DCP8 tại đây