Lễ trao chứng nhận chương trình DCP – Ngày cựu học viên của VIOD (DCP3-4-5-6-7)