Kết quả Khảo sát về Thù lao, lương, thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị 2020

Ngày 21 tháng 01 năm 2021 vừa qua, Talentnet cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã phối hợp tổ chức sự kiện công bố Báo cáo về thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020. Khảo sát được thực hiện theo phương pháp của Mercer – công ty tư vấn toàn cầu về nhân tài, sức khỏe, hưu trí và đầu tư, hoạt động tại hơn 180 quốc gia trên thế giới từ cuối năm 2020.

Đây là năm thứ 2 Talentnet và VIOD phối hợp thực hiện khảo sát này. Năm nay, khảo sát nhận được sự tham gia của 68 mẫu dữ liệu, tăng gấp đôi so với năm 2019, chứng tỏ các doanh nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến việc chuẩn hóa phương pháp và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT.

Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả:

– Bà Su-Yen Wong – Chủ tịch Viện thành viên Hội đồng quản trị Singapore, Tổng Giám đốc Bronze Phoenix

– Ông Vũ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT VIOD, Tổng giám đốc Dynam Capital

– Bà Tiêu Yến Trinh – Tổng giám đốc Talentnet

– Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thành viên Tiểu ban thù lao và lương thưởng VINARE

Rất nhiều con số, thông tin thú vị về phương pháp, thông lệ trả thù lao cho thành viên HĐQT tại Việt Nam đã được các diễn giả chia sẻ và thảo luận tại sự kiện. Với kết quả khảo sát, các doanh nghiệp có thể xây dựng những gói trả thù lao hấp dẫn hơn để thu hút sự tham gia của các thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn và kinh nghiệm kinh doanh chuyên sâu. Những gói thù lao đa dạng và phù hợp cho từng vai trò, vị trí khác nhau sẽ là “mồi nhử” giúp các doanh nghiệp thu hút đúng nhân tài và có kế hoạch trả thù lao hợp lý, xứng đáng với chất lượng công việc.

Khảo sát về thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị do Talentnet và VIOD phối hợp thực hiện là khảo sát duy nhất tại thị trường Việt Nam giúp cung cấp những số liệu cập nhật nhất về thù lao của thành viên HĐQT. Với phương pháp quốc tế của Mercer, kết quả của khảo sát sẽ là “kim chỉ nam” giúp các doanh nghiệp chuẩn hóa kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, hướng tới một quy chuẩn quản trị tiệm cận hơn với các thông lệ quốc tế, từ đó ngày càng chuyên nghiệp hóa công tác nhân sự nói riêng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty nói chung.