Chính thức khởi động dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2021 cho các DNNY Việt Nam

Hội nghị cấp Chủ tịch của Diễn đàn Vốn Đông Nam Á (ACMF) diễn ra vào ngày 15/3/2021 đã chính thức thông qua Kế hoạch thực hiện Đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN năm 2021 (ACGS 2021). Trong đợt đánh giá này Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia với tư cách là đơn vị đánh giá trong nước.

Hội nghị cấp Chủ tịch của Diễn đàn Vốn Đông Nam Á (ACMF) diễn ra vào ngày 15/3/2021 đã ghi nhận báo cáo tiến độ và phê duyệt các đề xuất của Nhóm công tác D – Sáng kiến Quản trị Công ty (QTCT) ASEAN. Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch thực hiện Đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN năm 2021 (ACGS2 2021), công tác đánh giá QTCT các doanh nghiệp niêm yết trong nước sẽ bắt đầu vào Quý 3 năm 2021 bởi các Tổ chức đánh giá xếp hạng của của sáu quốc gia trong khu vực ASEAN đã tham gia.

Việt Nam bắt đầu tham gia sáng kiến này từ năm 2012 và đã trải qua 6 lần đánh giá với sự hỗ trợ của ADB cho giai đoạn 2012-2015 và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) từ 2015-2018. Đợt đánh giá năm 2019, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), với sự hỗ trợ của IFC trong vai trò nhà đồng tài trợ, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) chấp thuận đề cử làm đơn vị đại diện cho Việt Nam tham gia công tác đánh giá.

Với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức chuyên nghiệp khác, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia vào ACGS 2021. Thông qua hoạt động này, VIOD có cơ hội góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam hướng đến ngang tầm chuẩn mực quản trị công ty ở các doanh nghiệp ASEAN, đồng thời giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về những doanh nghiệp có hệ thống quản trị công ty tốt, qua đó tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, và thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài của các doanh nghiệp.

Trong tháng 3/2021, Ban thư ký dự án ACGS 2021 đã tổ chức được hai cuộc họp các chuyên gia QTCT của sáu nước tham gia để tiến hành thảo luận và thống nhất một số vấn đề liên quan đến phương pháp đánh giá và cải thiện hướng dẫn đánh giá cho bộ tiêu chí năm 2021. Một số mốc thời gian triển khai ACGS 2021 dự kiến như sau:

  • 31/5/2021: thời điểm chốt các công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết
  • 7/6/2021: đệ trình danh sách các công ty được đánh giá
  • 15/10/2021: hoàn tất đánh giá trong nước
  • 16/2/2022: hoàn tất đánh giá chéo
  • 5/2022: lễ trao giải

Lưu ý, các mốc thời gian trên có thể thay đổi phụ thuộc vào sự thống nhất của các quốc gia tham gia đánh giá. Thông tin chi tiết hơn về ACGS2021 xin liên hệ với VIOD theo email info@viod.vn hoặc số điện thoại 0936 249 697.