Hội thảo Trực tuyến đầu tiên năm 2021 về “Phát triển Chuyên môn” Đội ngũ Chuyên gia QTCT do VIOD và IFC đồng thực hiện

Nhằm nâng cao chuyên môn đội ngũ thuộc Mạng lưới Chuyên gia Thiện chí Quản trị Công ty (QTCT) của VIOD, thúc đẩy các chuẩn mực cao về QTCT và phát triển bền vững qua hệ sinh thái các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG) theo các thông lệ tiên tiến, VIOD đã tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến “Phát triển chuyên môn” đầu tiên cho cho mạng lưới chuyên gia QTCT của VIOD bao gồm các nhà nghiên cứu chính sách, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực QTCT trong khu vực và lãnh đạo các doanh nghiệp. Thông qua chia sẻ của các chuyên gia trong mạng lưới, Hội thảo đã đưa ra những nhận định thiết thực về việc cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước đến VIOD để thực hiện tốt vai trò phát triển nguồn nhân lực QTCT chất lượng và chuyên sâu, đặc biệt trong bối cảnh phát triển và khả quan của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và công tác giám sát tuân thủ theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới sửa đổi về đào tạo năng lực QTCT, số lượng thành viên HĐQT độc lập và những yêu cầu khác về công tác QTCT đối với các công ty cổ phần đại chúng niêm yết hoặc chưa niêm yết.

Hội thảo có sự tham gia của các đại diện quản lý quốc gia:

 • Tiến sỹ Vũ Bằng, Chủ tịch Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI)

Ngoài ra, hội thảo còn được hai chuyên gia cao cấp, là khách mời của IFC tham gia chia sẻ các báo cáo nghiên cứu về ESG và việc thực hành QTCT với những tác động đến thị trường vốn:

 • Ông Jamie Allen, Tổng thư ký Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp châu Á (ACGA)
 • Ông Seungjoo Ro, Phụ trách cấp Vùng của Bộ phận Nghiên cứu các vấn đề Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) và các chuyên đề thuộc Tập đoàn CLSA, là tập đoàn đầu tư và thị trường vốn hàng đầu tại châu Á.

Phát biểu khai mạc hội thảo trực tuyến, Bà Hà Thu Thanh Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIOD đã cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên tham gia với VIOD dù ở cấp độ tổ chức (như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh, IFC, ACCA…) hay ở cấp độ cá nhân từ hàng trăm chuyên gia QTCT, đều cùng nhau chia sẻ sứ mệnh nhằm hướng đến một chuẩn mực và thông lệ quản trị tiên tiến, mang lại những giá trị to lớn, không chỉ cho VIOD mà còn cho hành trình nâng cao tiêu chuẩn quản trị công ty tại Việt Nam.

Quản trị Công ty tiên tiến thúc đẩy uy tín và giá trị của các công ty và tập đoàn niêm yết trên thị trường chứng khoán

Theo ông Jamie Allen (ACGA), thông qua kết quả khảo sát QTCT tại các quốc gia trong khu vực, điều tích cực nhận thấy được nhờ sự áp dụng các chuẩn mực QTCT tốt, xây dựng một hệ sinh thái môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG ecosystem) để phát triển bền vững, đã giúp nhiều công ty và tập đoàn niêm yết nâng điểm xếp hạng QTCT, mang đến sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng hiện hữu ở một số quốc gia châu Á cũng phần nào ảnh hưởng đến thứ hạng về mức độ hấp dẫn của thị trường vốn tại quốc gia để xảy ra tình trạng ấy. Ông cũng nhấn mạnh, yếu tố minh bạch, công bố thông tin kịp thời và chính xác là bí quyết giúp các công ty niêm yết gây dựng uy tín và thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Ông Allen chia sẻ thêm, một trong những điều quan trọng HĐQT cần chú ý, đó là các chỉ số trong hệ sinh thái ESG cần được HĐQT nghiên cứu, áp dụng, cũng như đưa vào báo cáo chiến lược phát triển bền vững. Sự quan tâm và chỉ đạo thực hiện từ HĐQT đến Ban điều hành về các hoạt động ESG là một yếu tố quan trọng, góp phần mang đến sự hấp dẫn vượt trội hơn đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo ESG của CLSA thể hiện rõ sự tương quan tích cực giữa QTCT với giá trị cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán

Thông qua báo cáo về ESG của CLSA, ông Seungjoo Ro, Phụ trách cấp Vùng của Bộ phận Nghiên cứu các vấn đề Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) Tập đoàn CLSA – một tập đoàn đầu tư và thị trường vốn hàng đầu ở châu Á, cho biết thứ hạng các công ty hàng đầu trong khu vực châu Á đã có nhiều thay đổi về kết quả điểm số trong hệ sinh thái ESG. Một trong những điểm nổi bật trong báo cáo ESG của CLSA là cổ phiếu các công ty có điểm số QTCT tốt luôn thu hút các nhà đầu tư. Báo cáo CLSA cũng cho thấy mối tương quan rõ nét giữa QTCT và giá trị cổ phiếu; điểm số QTCT càng cao, thì giá trị cổ phiếu càng tăng.

Kết quả khảo sát ESG tại nhiều quốc gia châu Á cho thấy rõ tác động tích cực của áp dụng thông lệ QTCT tốt đã giúp tăng niềm tin của các nhà đầu tư, giúp giá trị cổ phiếu tăng trưởng vượt trội. Ông cũng chia sẻ bài học thực tế, đó là thay vì các công ty phải dàn trải nguồn lực để xây dựng và duy trì hệ sinh thái ESG, thì HĐQT nên bắt đầu bằng việc tập trung cải thiện ngay thẻ điểm quản trị công ty, cử thành viên HĐQT tham gia các chương trình đào tạo QTCT tiên tiến và áp dụng các thông lệ QTCT tốt. HĐQT cần đưa ra các nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành quán triệt và tuân thủ việc thực hiện QTCT, là hoạt động thiết thực, mang tính chiến lược, góp phần nâng cao giá trị công ty trên thị trường chứng khoán châu Á, và cũng là nền tảng tiên phong để kiến tạo nên hệ sinh thái ESG giúp các công ty niêm yết phát triển bền vững.

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị (VIOD) đi đầu trong việc công bố Bộ Quy tắc ứng xử (CoC)

Là tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam, dưới dự ủng hộ của Tiến sỹ Vũ Bằng, Chủ tịch Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) và chứng kiến của quý đại biểu tham dự hội thảo, VIOD đã công bố Bộ Quy tắc ứng xử với các chuẩn mực bao gồm:

 • Chính trực và ứng xử có đạo đức trong mọi giao dịch
 • Cởi mở và tôn trọng người khác
 • Tuân thủ pháp luật
 • Tiết lộ thích hợp và xử lý có đạo đức các xung đột lợi ích thực tế hoặc nhận thức được
 • Báo cáo kịp thời về bất kỳ vi phạm nào đã biết hoặc bị nghi ngờ hợp lý đối với Quy tắc này
 • Trách nhiệm giải trình về việc tuân thủ Quy tắc này

Ý kiến từ các thành viên thuộc Mạng lưới Chuyên gia Thiện chí về QTCT của VIOD

Hội thảo trở nên sôi động qua hoạt động chia nhóm thảo luận về vai trò của VIOD đối với 3 nhóm đối tượng 1 – Doanh nghiệp, 2 – Đào tạo QTCT và hệ sinh thái ESG để phát triển bền vững, 3 – Cơ quan hành pháp:

 1. VIOD và doanh nghiệp: Rất nhiều thành viên mạng lưới Chuyên gia Thiện chí của VIOD thông qua phiên thảo luận đã đề xuất mong muốn VIOD thành lập ngay một Chương trình Thành viên Cá nhân (IMP) để kết nối các nhân sự đang thực hành QTCT tại Việt Nam. Chương trình Thành viên Cá nhân QTCT là nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và các thông lệ QTCT tốt, cũng như đáp ứng nhu cầu cao về việc xây dựng đội ngũ hành nghề Thành viên HĐQT Độc lập (ID).
 2. Đào tạo QTCT và hệ sinh thái ESG để phát triển bền vững: Cùng với việc thực hiện IMP, các thành viên đề xuất VIOD đi đầu trong việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo QTCT và các chương trình đào tạo QTCT chuyên sâu, theo chức năng của HĐQT. Đặc biệt là các chương trình đào tạo Phát triển Năng lực QTCT cho thành viên HĐQT (DCP) cần được VIOD triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp đến.
 3. Cơ quan hành pháp: Rất nhiều ý kiến của các thành viên HĐQT tham gia hội thảo đề xuất những mong đợi của các cơ quan hành pháp có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho VIOD và cách thành viên trong mạng lưới Chuyên gia Thiện của của VIOD. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất các cơ quan hành pháp nên có những hành động chặt chẽ hơn trong việc đảm bảo các công ty niêm yết tuân thủ các quy định QTCT theo luật định, cũng như cần có văn bản hướng dẫn các công ty nhanh chóng tham gia các chương trình đào tạo QTCT chất lượng do VIOD tổ chức, góp phần kiến tạo sự minh bạch, nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong Bảng điểm QTCT ASEAN, tạo sự hấp dẫn cho thị trường.

VIOD tri ân sự hỗ trợ của IFC và SECO

Thông qua hội thảo, VIOD đã tri ân sự hỗ trợ kỹ thuật từ IFC thông qua Chương trình Quản trị Công ty Việt Nam, hợp tác cùng SECO và Chính phủ Nhật Bản, từ khi thành lập 2018 đến nay. IFC đã có những hỗ trợ quý báu tới các hoạt động ban đầu để thiết lập vị trí và thương hiệu của VIOD trên thị trường. IFC đã phát triển  và chuyển giao các chương trình đào tạo QTCT tiên tiến cho VIOD, cung cấp các hệ thống quản trị, văn phòng làm việc, cùng nhiều đóng góp và hỗ trợ có giá trị để phát triển năng lực và phát triển đội ngũ VIOD từ các chuyên gia quốc tế và nhân sự chủ chốt của IFC tại Việt Nam.

Trong lộ trình phát triển mới đến 2025, VIOD mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trợ kỹ thuật từ IFC và các chuyên gia ESG của IFC trong hành trình cải thiện năng lực nghề nghiệp QTCT để phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cam kết của VIOD trong hành trình cải thiện QTCT đến 2025

Kết thúc Hội thảo, ông Dominic Scriven, Phó Chủ tịch HĐQT VIOD đã cảm ơn các đại biểu và các thành viên thuộc Mạng lưới Chuyên gia Thiện chí về QTCT của VIOD đã có nhiều chia sẻ và đóng góp thiết thực giúp VIOD và các cơ quan quản lý Nhà nước hiểu rõ mong đợi của các thành viên đang thực hành QTCT tại Việt Nam.

VIOD cam kết tiếp tục là tổ chức tiên phong, đi đầu trong cải thiện chuẩn mực quản trị công ty tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của thành viên HĐQT, với trọng tâm cải thiện hiệu quả của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT và tin tưởng sẽ tiếp tục được hỗ trợ và đồng hành của các cơ quan lập pháp, sự hợp tác của các Viện Thành viên Hội đồng Quản trị ASEAN (ASEAN IoDs), đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) để tiếp tục tiển khai thêm nhiều chương trình Phát triển Năng lực (PD) về sau.

Thông tin về Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của VIOD hướng đến chuyên nghiệp hóa HĐQT, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và qua đó giúp các công ty duy trì và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

VIOD hình thành từ Sáng kiến Quản trị Công Ty Việt Nam (VCGI) vào tháng 3 năm 2018 và được hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). VIOD hoạt động trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).