VIOD lần đầu ra mắt Chương trình Định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị (DIP1) dành cho Thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và các Công ty chuẩn bị IPO

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), hợp tác cùng Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức thành công Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT lần thứ nhất (DIP1) trong hai buổi từ ngày 24 – 25/06/202.

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT (DIP) là chương trình hoàn toàn mới, được thực hiện trực tuyến bao gồm bốn mô-đun mang tính tương tác cao giúp người tham dự hiểu được các khái niệm cơ bản của quản trị công ty, hướng dẫn thực thi vai trò và nhiệm vụ của HĐQT hiệu quả và cung cấp tổng quan về các quy định quản trị công ty hiện hành.

Chương trình DIP1 đã được tổ chức trực tuyến thành công từ 24 – 25/06/2021

Mặc dù cả DIP và Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP) của VIOD đều hướng tới đối tượng là thành viên HĐQT nhưng DIP được thiết kế hướng tới người tham dự là các thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và thành viên HĐQT các công ty đang lên kế hoạch hoặc mới hoàn thành phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPOs). DIP trang bị kiến thức nền tảng và bao quát chỉ trong thời lượng tương đương với 1 ngày, giúp người tham gia hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cũng như kỳ vọng của HĐQT để chuẩn bị tốt nhất cho công việc của mình. Sau đó, những người tham gia có thể lựa chọn tìm hiểu kiến thức chuyên sâu hơn và thực hành nhiều hơn thông qua việc tham gia chương trình DCP (3 ngày).

(Từ trên xuống) Bà Ada Ingawanji, Giám đốc Quỹ Chính sách công và Quản trị tốt, Cố vấn cho IFC và Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền, Chuyên gia Quản trị Công ty ASEAN chia sẻ những kiến thức nền tảng và tầm quan trọng của Quản trị công ty

Qua đánh giá của người tham dự, DIP1 hấp dẫn họ với các hoạt động tương tác hiệu quả như nghiên cứu tình huống thực tế và thảo luận mở dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Với kiến thức chuyên sâu cũng như kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực của họ, các chuyên gia đã hỗ trợ người tham dự hiểu rõ hơn về từng nội dung trao mặc dù thời lượng của chương trình gói gọn trong 1 ngày.

Hiệu quả hoạt động của HĐQT và vai trò của thư ký công ty là một trong những chủ đề thu hút sự hứng thú của người tham dự trong chương trình. Đối với hoạt động của HĐQT hiện nay, sự chú ý ngày càng tập trung vào hiệu quả và khả năng liên tục cải thiện hoạt động của HĐQT. HĐQT có hiệu quả sẽ đóng góp không nhỏ vào thành công của tổ chức trong việc cải thiện chất lượng quản trị công ty nhằm củng cố niềm tin của cổ đông và các bên liên quan. Và vai trò quan trọng không thể thiếu để có một HĐQT hoạt động hiệu quả chính là chức năng thư ký công ty hiệu quả, còn được biết đến là “chuyên gia nội bộ về quản trị công ty ” – một người làm việc chặt chẽ với Chủ tịch, HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng trong việc đảm bảo HĐQT đại diện cho lợi ích của cổ đông các bên có quyền lợi liên quan.

Bà Leyal Savas, Phụ trách Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, IFC và Ông Simon Wong, Chuyên gia Quản trị Công ty Quốc tế chia sẻ về Trách nhiệm của HĐQT trong Mô-đun 2 – Thiết lập một HĐQT hoạt động hiệu quả

Trong phần cuối cùng của chương trình, Tiến sĩ Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, người tham gia được hiểu chi tiết hơn về khung pháp lý về quản trị công ty (QTCT) cũng như các vấn đề chính liên quan đến quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT. Bà cũng chia sẻ rằng: “Lần đầu tiên trong lịch sử pháp lý của thị trường chứng khoán Việt Nam, các quy định về QTCT áp dụng cho công ty đại chúng đã được đưa vào luật, trước đây chúng ta chỉ có quy định về QTCT ở mức cao nhất trong Nghị định. Điều này thể hiện rõ ràng quan điểm của các cơ quan quản lý về tầm quan trọng của chất lượng QTCT trong việc duy trì sự phát triển bền vững và ổn định của doanh nghiệp”.

Tiến sĩ Tạ Thanh Bình, UBCKNN đã chia sẻ chi tiết hơn về trách nhiệm của các thành viên HĐQT qua phần hướng dẫn các nội dung của Mô-đun 4 – Tổng quan về pháp luật và quy định QTCT

DIP được thiết kế là một chương trình kết nối với DCP về cả mặt học thuật lẫn khung nội dung chương trình. Theo đó, người tham gia đăng ký DCP sau khi đã hoàn thành DIP có thể được miễn 4 giờ tham dự bất kỳ nội dung nào trong Ngày 1 của DCP và giảm 15% trên mức phí tốt nhất được áp dụng của chương trình DCP.

Ngôn ngữ của DIP1 là tiếng Anh. Với các phản hồi và đề xuất từ những người tham dự chương trình, DIP2 (dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2021) sẽ được cập nhật cho phù hợp với thông lệ quản trị công ty và khuôn khổ pháp lý trong nước và được thực hiện bằng tiếng Việt. DIP sẽ là chương trình cốt lõi của VIOD trong giai đoạn COVID-19.

———————–

Thông tin về Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)là tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của VIOD hướng đến chuyên nghiệp hóa HĐQT, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và qua đó giúp các công ty duy trì và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

VIOD hình thành từ Sáng kiến Quản trị Công Ty Việt Nam (VCGI) vào tháng 3 năm 2018 và được hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). VIOD hoạt động trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).