Sáng kiến “Chương trình Thành viên Cá nhân” của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Tín hiệu lạc quan cho công ty đại chúng và công ty niêm yết, cùng những thách thức về nhân sự Quản trị Công ty

Thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2021 đầy triển vọng lạc quan. Sự phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam khiến các công ty đại chúng và công ty niêm yết thu hút sự quan tâm và có thể huy động vốn từ số đông nhà đầu tư. Dòng tiền tập trung nhiều vào mảng chứng khoán và đây là cơ hội rất tốt khiến rất nhiều các công ty đại chúng đồng loạt niêm yết trên các sàn chứng khoán.

Song song đó, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần được tổ chức hoạt động theo một trong hai mô hình:

(i)  Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

(ii)  Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng Quản trị ban hành

Sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng công ty đại chúng niêm yết và những chuẩn mực cao hơn về quản trị công ty (QTCT) của nhà nước đã mang đến một thách thức mới về nguồn lực nhân sự QTCT có chuyên môn, được đào tạo kiến thức và kỹ năng QTCT Chuyên nghiệp; cũng như tạo ra nhu cầu cần hình thành ngay mạng lưới Thành viên QTCT, để kết nối chia sẻ và nâng cao năng lực QTCT, học tập và thực hành các thông lệ tốt trong khu vực và quốc tế, để đáp ứng cho nhu cầu phát triển bền vững nghề Quản trị Công ty.

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và sáng kiến “Chương trình Thành viên Cá nhân” (“IMP”)

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) trong nhiều năm đã triển khai gần 40 chương trình đào tạo bao gồm 2 nhóm chính: (i) Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) bao gồm các chương trình đào tạo cốt lõi và định kỳ về các chủ đề khác nhau liên quan đến quản trị công ty: đào tạo thành viên HĐQT, ủy ban kiểm toán, kiểm toán nội bộ, thư ký công ty; và (ii) Chương trình Quản trị Nhận thức (GAP) bao gồm các sự kiện chuyên môn theo chủ đề cho hơn 1.800 lượt nhân sự đảm nhiệm các vị quan trọng trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm toán, Thành viên HĐQT độc lập… và các chương trình “Phát triển Chuyên môn” (“PD”) mạng lưới các Chuyên gia Quản trị Công ty (GWN) của VIOD.

Sau khi cân nhắc từ rất nhiều ý kiến, mong muốn đến từ những học viên tham gia học tập, cũng như tham khảo các tổ chức IoD trong khu vực ASEAN và cố vấn kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), trong năm 2021 – 2022, VIOD sẽ tiên phong triển khai sáng kiến “Chương trình Thành viên Cá nhân” (“IMP”) với 3 mục tiêu thiết thực sau:

  1. Là chương trình đầu tiên và duy nhất để truyền cảm hứng, chia sẻ và kết nối đến người làm nghề quản trị công ty
  2. Thành thục nghề quản trị công ty, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thông qua những hoạt động thiết thực để phát triển bền vững.
  3. Tôn vinh và tự hào những giá trị của người làm nghề quản trị công ty

Các thành viên “Chương trình Thành viên Cá nhân” sẽ được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, được tham dự các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và chương trình chuyên sâu về QTCT được tổ chức bởi VIOD và các đối tác, để gia tăng giá trị nghề nghiệp của đội ngũ những người làm nghề QTCT. Thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức quản trị công ty của VIOD, các thành viên tham gia sáng kiến “Chương trình Thành viên Cá nhân” của VIOD để tôn vinh và tự hào những giá trị của người làm nghề quản trị công ty chuyên nghiệp và phát triển bền vững, hướng đến sự thịnh vượng mới.

 

———————–

Thông tin về Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)là tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của VIOD hướng đến chuyên nghiệp hóa HĐQT, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và qua đó giúp các công ty duy trì và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

VIOD hình thành từ Sáng kiến Quản trị Công Ty Việt Nam (VCGI) vào tháng 3 năm 2018 và được hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). VIOD hoạt động trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).