ACGS 2021 hoàn thành giai đoạn chốt danh sách các công ty tham gia và chuẩn bị đánh giá trong nước

Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) là dự án đánh giá dựa trên thông tin công khai của doanh nghiệp theo các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty. Thẻ điểm đánh giá được phát triển bởi các chuyên gia quản trị công ty trên toàn khu vực dựa trên phương pháp luận chặt chẽ để đánh giá tình trạng quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại sáu (6) quốc gia thành viên ASEAN tham gia là: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

ACGS 2021 đã chính thức khởi động từ tháng 3 năm 2021 thông qua các cuộc họp do Ban thư ký dự án đã tổ chức cùng với các chuyên gia quản trị công ty của sáu nước tham gia dự án để tiến hành thảo luận và thống nhất một số vấn đề liên quan đến phương pháp đánh giá, thời điểm chốt công bố thông tin và cải thiện hướng dẫn đánh giá cho bộ tiêu chí năm 2021.

Đối với tài liệu đánh giá, hội đồng đánh giá thống nhất ngày 31 tháng 5 năm 2021 sẽ là thời điểm chốt các công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời bắt đầu tiến hành lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết đạt tiêu chuẩn được chọn vào danh sách đánh giá ACGS 2021. Từ ngày 7 tháng 6 năm 2021, các tổ chức đánh giá xếp hạng từng quốc gia đã đệ trình danh sách các công ty được đánh giá của ACGS 2021 cho Ban thư ký dự án và theo đó đơn vị đánh giá bắt đầu thực hiện đánh giá quản trị công ty tại các doanh nghiệp trong nước từ đầu tháng 8 năm 2021.

Đối với tiêu chuẩn được chọn vào danh sách đánh giá ACGS 2021, hai tiêu chí quan trọng nhất là về xếp hạng giá trị vốn hóa và tài liệu được công bố với ngôn ngữ tiếng Anh, trong đó tài liệu tiên quyết là báo cáo thường niên bằng tiếng Anh.

Các mốc thời gian chính của dự án ACGS2021 dự kiến như sau:

  • Ngày 15/10/2021: hoàn tất đánh giá trong nước
  • Ngày 16/2/2021: hoàn tất đánh giá chéo
  • Tháng 5/2022: lễ trao giải

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp niêm yết Việt Nam có cơ hội được đánh giá mức độ áp dụng thông lệ quản trị công ty tốt so với các doanh nghiệp ASEAN, đồng thời giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về những doanh nghiệp có hệ thống quản trị công ty tốt, qua đó tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, và thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài của các doanh nghiệp.

Lưu ý, các mốc thời gian trên có thể thay đổi phụ thuộc vào sự thống nhất của các quốc gia tham gia đánh giá. Thông tin chi tiết hơn về ACGS2021 xin liên hệ với VIOD theo email info@viod.vn hoặc số điện thoại 0936 249 697.