Viện Thành viên Hội đồng Quản trị: Chương trình Định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị (DIP), nền tảng quản trị công ty chuyên sâu

Tiếp nối thành công của Chương trình Định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị (DIP) đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2021 bằng tiếng Anh dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Chương trình DIP2, sau khi được hoàn thiện với sự hỗ trợ của Hội đồng Cố vấn Chuyên môn (AAC), đã trở lại vào cuối tháng 8 với phiên bản tiếng Việt gồm nhiều thông tin thú vị và bổ ích cho các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới, các doanh nghiệp mới hoàn thành hoặc chuẩn bị tiến hành việc chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO).

Chương trình DIP2 được thực hiện trực tuyến vào hai buổi sáng 26 và 27 tháng 8 vừa qua thuộc chuỗi các chương trình chia sẻ kiến thức nền tảng do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức giúp các thành viên HĐQT và Ban Điều hành cấp cao hệ thống hóa lại các kiến thức, thông lệ tốt, thực tiễn và qui định pháp luật liên quan đến quản trị công ty. DIP2 là một trong các chương trình cốt lõi của VIOD trong bối cảnh  ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng trong thời gian vừa qua. DIP2 cũng có thể được xem là liều “vắc xin” giúp doanh nghiệp kiên cường, vượt qua thử thách.

Hệ thống QTCT tốt là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền, Chuyên gia Quản trị Công ty của ASEAN, khác với khái niệm “quản lý” (management) thường hướng tới mục tiêu lợi nhuận và tăng trưởng, quản trị công ty (corporate governance) hướng tới tạo việc tạo ra giá trị cho cổ đông và các bên liên quan một cách bền vững và trong dài hạn. Thông điệp phát triển bền vững của quản trị công ty cũng được nhấn mạnh xuyên suốt chương trình qua bốn chuyên đề khác nhau. Trong chuyên đề 1, Tổng quan về Quản trị Công ty, Tiến sỹ Hiền cũng giới thiệu các bộ nguyên tắc quản trị công ty tốt bao gồm Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD/G20 và đặc biệt là Bộ Nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất Việt Nam lần đầu tiên được ban hành vào tháng 8 năm 2019 (“Bộ Nguyên tắc Việt Nam”). Đây cũng là các khung quản trị công ty mà VIOD khuyến nghị các doanh nghiệp tham khảo để hoàn thiện khung quản trị công ty tại tổ chức của mình vượt lên trên các qui định pháp luật hiện tại.

HĐQT hiệu quả, yếu tố quyết định tới chất lượng quản trị công ty

Với 6 trên 10 nguyên tắc của Bộ Nguyên tắc Việt Nam đề cập đến trách nhiệm của HĐQT, việc thấu hiểu được trách nhiệm của HĐQT trong việc xây dựng một hệ thống quản trị công ty vững mạnh là yếu tố then chốt đối với mỗi công ty. Ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc Điều hành của VIOD đã chia sẻ các trách nhiệm của HĐQT theo quy định của G20/OECD bao gồm các nội dung liên quan đến Tiêu chuẩn đạo đức, Tin cậy, Trách nhiệm, Công bằng, Người Lao động, Độc lập và Thông tin. Tính độc lập là một trong các yếu tố chính quyết định đến tính hiệu quả của HĐQT, ông Vũ Quang Thịnh, Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý quỹ Dynam Capital kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị VIOD, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các giá trị của việc duy trì một hội đồng quản trị độc lập với các thành viên HĐQT độc lập trên thực tế, trong đó có việc đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra dựa trên lợi ích chung của công ty và các cổ đông thay vì một hay một số cổ đông.

Bên cạnh đó, “tư duy lãnh đạo” là thông điệp mà ông Hoàng Đức Hùng, Sáng lập & Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam & Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Gentis, muốn nhấn mạnh trong chủ đề 3 của chương trình xoay quanh chủ đề xây dựng yếu tố con người cho một Hội đồng Quản trị hiệu quả. Theo ông, tư duy lãnh đạo của một thành viên Hội đồng Quản trị ngoài sự gương mẫu, trung thành và cẩn trọng còn là tính trách nhiệm và chuyên nghiệp. Tâm thế đúng sẽ dẫn đến hành động đúng, giúp thành viên đó có thể gánh vác bất kỳ trọng trách nào được giao phó trong công việc dẫn dắt, quản trị công ty.

Quản trị công ty là một nghề và nhân sự tham gia QTCT cần có hiểu biết và chuyên môn sâu về QTCT

Trong chuyên đề 4 của DIP2 về khung pháp lý, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã có nhiều chia sẻ thực tiễn cũng như diễn giải các qui định của pháp luật. Một chia sẻ ấn tượng của bà Bình với câu nói: “Quản trị công ty là một nghề nguy hiểm” vì khi người hành nghề QTCT, có rất nhiều ràng buộc về trách nhiệm, nghĩa vụ, các quy định pháp luật, và thành viên HĐQT phải đưa ra những quyết định có khả năng ảnh hưởng và có hiệu lực trong một thời gian lâu dài.

Điều quan trọng nhất, mỗi chuyên gia khi hành nghề QTCT cần phải trang bị cho bản thân đầy đủ các kiến thức pháp luật, thông tin hữu ích, kỹ năng chuyên sâu về QTCT để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp pháp và góp phần giúp nâng cao tính minh bạch, đạo đức, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

DIP là nền tảng cho các chương trình QTCT chuyên sâu

Với 4 chuyên đề  được thực hiện trực tuyến với tính tương tác cao, DIP2 đã giúp người tham dự nắm bắt các khái niệm cơ bản và có hệ thống của quản trị công ty, hướng dẫn thực thi vai trò và nhiệm vụ của HĐQT hiệu quả và cung cấp tổng quan về các quy chuẩn quản trị công ty hiện hành tại Việt Nam và khu vực. “Tính thực tiễn cao”, “Chương trình rất thiết thực và bổ ích”, “Nội dung rõ ràng, súc tích và cô đọng”… là những đánh giá khách quan của các thành viên tham dự chương trình DIP2.

Chương trình DIP được VIOD thiết kế nhằm tạo nền tảng căn bản để các thành viên có thể tiếp tục tiếp cận với các chương trình chuyên sâu hơn về quản trị công ty như chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DCP) hoặc các chương trình có tính chuyên môn sâu hơn như chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP) hoặc chương trình Chuyên sâu về Thư ký Công ty (CSMP) hướng tới hoàn thiện hệ thống quản trị công ty với các thông điệp chính về việc bảo công bằng giữa các cổ đông, minh bạch thông tin, phát triển bền vững và hiệu quả.


Về Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và chuyên sâu về quản trị công ty. Mục tiêu VIOD thúc đẩy các tiêu chuẩn QTCT và những thực hành QTCT tốt nhất của các doanh nghiệp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề.

VIOD hướng tới vai trò nâng cao tính chuyên nghiệp, gia tăng đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, đào tạo thêm nhiều thành viên HĐQT độc lập, đồng thời xây dựng một mạng lưới kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm giúp các công ty giữ vững niềm tin của nhà đầu tư. VIOD đã nhận được sự hỗ trợ ban đầu từ các bên liên quan chính của Sáng kiến Quản trị Công Ty Việt Nam (VCGI) và đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật từ IFC thông qua Chương trình Quản trị Công Ty Việt Nam, cùng với các đối tác là các nhà tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Chính phủ Nhật Bản.

Vui lòng truy cập website www.viod.vn hoặc email đến [email protected] để được hỗ trợ thêm các thông tin cập nhật về quản trị công ty của VIOD.