Chương trình định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị mang đến nhiều giá trị cho doanh nghiệp

Hà Nội ngày 23 và 24 tháng 09 năm 2021 – Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sau nhiều tháng dãn cách, những kiến thức liên quan tới Quản trị Công ty trở nên cần thiết hơn bao giờ hết cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chuẩn bị hoặc vừa hoàn thành IPO.

Hội đồng Quản trị của các doanh nghiệp cần có những định hướng chiến lược và thực thi vai trò giám sát hiệu quả để giúp doanh nghiệp kiên cường, vững vàng hơn để vượt qua thử thách. Để đáp ứng nhu cầu này, VIOD đã tổ chức Chương trình Định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị (DIP) lần thứ 3 để cung cấp nhiều thông tin nền tảng và các giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi áp dụng các thông lệ Quản trị Công ty (QTCT) tốt.

Tham gia chương trình do VIOD tổ chức là các thành viên HĐQT các doanh nghiệp cổ phần đại chúng hoặc doanh nghiệp niêm yết và các thành viên HĐQT của các công ty có dự định hoặc mới hoàn thành việc chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng với mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư biết đến.

Sự khác biệt giữa quản trị với điều hành doanh nghiệp và dự án ACGS từ 2012

Có rất nhiều doanh nghiệp chưa thực sự phân định rõ giữa vai trò quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp của Ban Điều hành. Trong Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền, chuyên gia QTCT ASEAN đã chia sẻ: “Quản trị công ty nhằm mục đích tạo nên lợi nhuận bền vững, đảm bảo và bảo vệ giá trị của các cổ đông và các bên liên quan trong dài hạn. Quản lý điều hành công ty nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và sự tăng trưởng cho công ty trong ngắn hạn”.

Ngoài những chia sẻ về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của HĐQT các công ty tại Việt Nam, TS Hiền đã giới thiệu Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ tốt nhất của Việt Nam được công bố vào tháng 8 năm 2019 và dự án đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACSG) do VIOD thực hiện, để giúp HĐQT nâng cao hiệu quả QTCT thông qua thực hiện các thông lệ QTCT tốt trong nước và quốc tế, vượt qua những quy định của luật pháp.

ACGS là một trong những sáng kiến khu vực quan trọng nhất của Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) với mục tiêu xây dựng một thị trường vốn hội nhập của khu vực và Việt Nam tham gia ACGS từ 2012. Bộ tiêu chí đánh giá của dự án ACGS được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD, nguyên tắc quản trị công ty ICGN và các thông lệ quản trị công ty tiến bộ được chấp nhận trên toàn cầu, trong đó nhấn mạnh đến chất lượng quản trị công ty của các công ty đại chúng niêm yết, giúp cho các doanh nghiệp niêm yết duy trì và nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Một điều rất thú vị khi khảo sát thị trường vốn là với những công ty áp dụng QTCT tốt, giá trị cổ phiếu các công ty này sẽ cao hơn các công ty khác, cũng như trong báo cáo độc lập của các chuyên gia đến từ thuộc Hiệp hội Quả trị Công ty Châu Á (ACGA) thì QTCT chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong hệ sinh thái Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Ông Nguyễn Bá Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Cổng vàng đã chia sẻ: “Với nhiều thông tin phong phú được hệ thống qua các bài giảng của các chuyên gia, khóa học đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng quản trị”.

Tính độc lập là một trong các yếu tố chính quyết định đến tính hiệu quả của HĐQT

Theo ý kiến của ông Vũ Quang Thịnh, Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý quỹ Dynam Capital kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị VIOD, cho biết những giá trị của việc duy trì một hội đồng quản trị độc lập với các thành viên HĐQT độc lập, trong đó có việc HĐQT đảm bảo các quyết định được đưa ra dựa trên lợi ích chung của doanh nghiệp và các cổ đông thay vì một hay một số cổ đông, là điều cực kỳ quan trọng, giúp giữ vững, nâng cao niềm tin và thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Chương trình Định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị (DIP) lần thứ 3 thông qua các hoạt động trao đổi tương tác, chia sẻ và phản hồi ý kiến với đội ngũ chuyên gia QTCT của VIOD để các thành viên tham gia chương là những lãnh đạo, thành viên HĐQT và Ban Điều hành đến từ công ty đại chúng, niêm yết và chuẩn bị IPO có thêm những góc nhìn đa chiều, mang đến nhiều giá trị thực tế và hữu ích, nhằm hướng đến chuyên nghiệp hóa Hội đồng Quản trị, thúc đẩy các chuẩn mực cao về QTCT, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT chuyên nghiệp, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp và phát triển bền vững.

“Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT do VIOD tổ chức không chỉ đơn thuần là khóa đào tạo ngắn hạn mà nó còn nâng cao kỹ năng, đạo đức, tính chuyên nghiệp cho các nhân sự cấp cao đã, đang và sẽ đảm nhận vị trí thành viên HĐQT trong các doanh nghiệp đại chúng nói riêng và các doanh nghiệp cổ phần ở Việt nam nói chung.

Bên cạnh sự thành công trong việc truyền cảm hứng của Diễn giả và Người hướng dẫn, chương trình DIP3 được thiết kế chuyên nghiệp, phù hợp, cô đọng, súc tích và có tính tương tác cao mang lại hiệu ứng tốt cho các thành viên tham dự”, Bà Hàn Thị Khánh Vinh, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã chia sẻ sau khi tham dự chương trình./.

 

Liên hệ truyền thông

Viện thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)
Mr. Bryan Trang Minh Hà, MBA
Chief of Business & Market Development
M: +84 90 858 3329
Email: hatrang@viod.vn

 


Về Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và chuyên sâu về quản trị công ty (QTCT), mục tiêu thúc đẩy các tiêu chuẩn QTCT và những thực hành QTCT tốt nhất của các doanh nghiệp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề. VIOD hướng tới vai trò nâng cao tính chuyên nghiệp, gia tăng đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, phát triển thêm nhiều thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập, đồng thời xây dựng một mạng lưới kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm giúp các công ty giữ vững niềm tin của nhà đầu tư.

VIOD đã nhận được sự hỗ trợ ban đầu từ các bên liên quan chính của Sáng kiến Quản trị Công Ty Việt Nam (VCGI) và đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật từ IFC thông qua Chương trình Quản trị Công Ty Việt Nam, cùng với các đối tác là các nhà tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Chính phủ Nhật Bản. VIOD đang hoạt động trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng các cơ quan và đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và SSC.

Ngoài ra, VIOD tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu, dự án đánh giá Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN (ACGS) và cũng tích cực góp phần nâng cao chất lượng và xác lập các thông lệ quản trị chuẩn mực cho thị trường Việt Nam.