VLCA 2021: Vòng chung khảo diễn ra vào cuối tháng 10/2021

Năm 2021 là năm thứ 14 Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (tiền thân là Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên) đồng hành cùng với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Dragon Capital phối hợp tổ chức. Các doanh nghiệp niêm yết sẽ được bình bầu dựa trên 3 nhóm giải thưởng chính: Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững và Quản trị Công ty.

Năm 2020, thế giới chứng kiến đại dịch COVID-19 và tác động đa diện của nó trên toàn cầu, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam lại đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index tại ngày 31/12/2020 đạt 1.103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, thanh khoản của thị trường cũng tăng mạnh lên mức cao với giá trị giao dịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, song nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn có kết quả kinh doanh khả quan. Điều này càng chứng minh tầm quan trọng của con đường tăng trưởng kinh tế gắn liền với quản trị công ty tốt và phát triển bền vững. Đây cũng là những mục tiêu xuyên suốt của Cuộc Bình chọn.

Năm 2021, Ban Tổ chức cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các đối tác – là những tổ chức chuyên nghiệp như IFC, ACCA, VIOD, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PWC tiếp tục tổ chức Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết, với mục tiêu vinh danh, khuyến khích doanh nghiệp niêm yết minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng quản trị công ty theo hướng gia tăng mức độ tuân thủ và nâng cao áp dụng thông lệ tốt, qua đó hướng tới mục tiêu xa hơn là cải thiện môi trường đầu tư và tăng mức độ hài lòng của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các tiêu chuẩn đánh giá của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 sẽ tiếp tục được duy trì trên cơ sở sự chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo dựa trên cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin và tình hình thực thi quản trị công ty.

Trong ngày 29 tháng 10 năm 2021, vòng chung khảo của Cuộc Bình chọn sẽ được hoàn tất. Kết quả của cuộc bình chọn năm 2021 sẽ sớm được công bố trong lễ Vinh danh các Doanh nghiệp tiêu biểu được tổ chức sau khi có kết quả chung cuộc.

Thông tin chi tiết về Cuộc Bình chọn này có thể xem ở website của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (www.aravietnam.vn), website của HOSE (www.hsx.vn), HNX (www.hnx.vn) hoặc Báo Đầu tư Chứng khoán (www.dtck.vn).