Tham gia Sáng kiến Quản trị khí hậu Malaysia cùng mạng lưới các Viện Thành viên HĐQT trong khu vực

Sau các phiên họp từ tháng 7 năm 2021 với Tổ chức Quản trị Biến đổi Khí hậu Malaysia (CGI Malaysia) cùng các Viện Thành viên Hội đồng quản trị các quốc gia ASEAN, Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) đã chính thức tham gia vào mạng lưới Sáng kiến Quản trị Biến đổi Khí hậu (CGI) thế giới và ủng hộ cho COP26, diễn ra trong giai đoạn từ 31 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 2021. Đồng hành cùng CGI và các đại diện của CGI ở các nước, VIOD tham gia mạng lưới toàn cầu gồm các diễn đàn dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị với sứ mệnh tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không thêm vào tổng lượng khí nhà kính thải ra khí quyển (Net-Zero Economy) vào năm 2050 hoặc trước đó. Chi tiết về CGI Malaysia có thể được xem tại https://www.cgmalaysia.com/