2/12/2021: VIOD và Deloitte Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển hóa năng lượng: Dịch chuyển năng lực lãnh đạo trong giai đoạn bình thường mới”

Quản trị nguồn nhân lực trên nền tảng Quản trị năng lượng là một chủ đề mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã được ứng dụng rộng rãi trong quản trị doanh nghiệp trên toàn cầu. Với vai trò tiên phong trong hoạt động đào tạo và huấn luyện (training & coaching) nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về Quản trị công ty tại Việt Nam, VIOD đang tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển năng lực của các thành viên HĐQT – tư duy lãnh đạo thời bình thường mới.

Nhằm giúp các thành viên HĐQT, lãnh đạo các DN hiểu rõ hơn về nguyên lý tiếp cận năng lượng của người lãnh đạo, chuyển dịch năng lượng lãnh đạo tác động đến quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) kết hợp với Deloitte Việt Nam và Đối tác tư duy – Tập đoàn Mentally Fit Global tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển hóa năng lượng: Dịch chuyển năng lực lãnh đạo trong giai đoạn bình thường mới – LeaderShift in the New normal”.

Hội thảo được trình bày bởi Global Performance Coach Alain Goudsmet, Chủ tịch & Nhà sáng lập Tập đoàn Mentally Fit Global. Global Performance Coach Alain Goudsmet là chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực Huấn luyện tinh thần, chuyên huấn luyện tối ưu hoá hiệu suất công việc và nâng tầng kỹ năng lãnh đạo. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm huấn luyện các nhà lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới cùng đội ngũ, tổ chức của họ nhằm đạt được mục tiêu hiệu suất làm việc cao một cách bền vững.

Năng lượng chính là “nguồn lực vô giá” giúp tạo nên hiệu suất công việc của mỗi cá nhân, đội ngũ, tổ chức. Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đang thực hiện sống chung với Covid-19, đảm bảo “an toàn, thích ứng, hiệu quả”, đây chính là thời điểm để chúng ta cùng nhau nhìn nhận và thay đổi cách thức Quản trị hiệu quả nguồn lực con người trên nền tảng Quản trị năng lượng.

Chia sẻ về mục tiêu của sự kiện, ông Phan Lê Thành Long, CEO của VIOD cho biết: “Hai năm Covid-19 kéo dài là một thách thức vô cùng lớn lao với “ngưỡng chịu đựng” của tất cả các doanh nghiệp, theo đó cũng thách thức vai trò lãnh đạo của HĐQT, các thành viên HĐQT, ban điều hành các doanh nghiệp. VIOD không chỉ cung cấp các kiến thức kỹ thuật Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance) cần thiết cho các thành viên HĐQT nhằm nâng cao thực hành quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất, mà còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng & tư duy lãnh đạo. Với chủ đề này, chúng tôi tin rằng hội thảo này sẽ kích hoạt tư duy lãnh đạo trên nền tảng quản trị năng lượng cho người tham dự, từ đó tiếp tục lan tỏa một cách hiệu quả tới mỗi thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp của họ.”

Với việc hợp tác cùng Deloitte Việt Nam và Tập đoàn Mentally Fit Global, VIOD kỳ vọng hỗ trợ các nhà lãnh đạo tối ưu hóa hiệu suất công việc của tổ chức, đồng thời cũng cải thiện sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần, sự hài lòng trong cuộc sống của đội ngũ nhân sự. Tiếp thu và áp dụng các lý thuyết mới về Quản trị con người dựa trên Quản trị năng lượng sẽ tạo nên sức mạnh phục hồi và tái thiết cho doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới.

Thông tin về sự kiện:

  • Thời gian: 17:00 – 18:30 ngày 2/12/2021
  • Hình thức: Zoom Meeting
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

 

 


Về VIOD:

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của VIOD hướng đến chuyên nghiệp hóa Hội đồng Quản trị (HĐQT), thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và qua đó giúp các công ty duy trì và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.