VIOD và Talentnet – Mercer phối hợp thực hiện “Khảo sát về Thù lao cho Thành viên Hội Đồng Quản trị 2021”

Nhằm hỗ trợ và đóng góp cho sứ mệnh nâng tầm tiêu chuẩn cùng những tuân thủ chuẩn mực tiến đến sự chuyên nghiệp hóa của Hội đồng Quản trị, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp cùng Talentnet-Mercer chính thức khởi động “Khảo sát về thù lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị” ngày hôm nay và dự kiến sẽ công bố kết quả báo cáo vào tháng 03 năm 2022.

“Khảo sát về Thù lao, Lương, Thưởng cho Thành viên Hội Đồng Quản trị 2021” được phối hợp thực hiện bởi VIOD và Talentnet-Mercer nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện, chuyên sâu và đa chiều về thông lệ trả thù lao đối với các thành viên HĐQT của doanh nghiệp. Thông qua khảo sát này, các thành viên Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp sẽ hiểu được thực tiễn tại thị trường Việt Nam về chi trả thu nhập/thù lao và các loại phúc lợi nếu có. Ở góc độ tổ chức, các doanh nghiệp có thể hoàn thiện hơn các chính sách và thông lệ chi trả thù lao và lương thưởng với Thành viên Hội đồng Quản trị, cơ cấu và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị nói chung và các ủy ban nói riêng, đặc biệt là Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Đề cử. Cuộc khảo sát này cũng giúp các doanh nghiệp tổ chức trở nên chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn và có tư duy hướng tới tương lai bằng cách:

  • Thiết kế một cơ chế hoạt động rõ ràng và chặt chẽ cho cả Công ty và Thành viên Hội Đồng Quản Trị với định nghĩa rõ ràng về nhiệm vụ và chức năng của từng tiểu ban.
  • Hoạch định ngân sách thù lao, lương thưởng cho HĐQT một cách hiệu quả đồng thời xây dựng chính sách thù lao, phúc lợi tạo môi trường làm việc lý tưởng cho thành viên HĐQT.
  • Tối ưu hóa dữ liệu bằng cách liên tục cập nhật, so sánh với các dữ liệu, thực tiễn áp dụng tốt nhất trên thị trường.

Khảo sát này gồm hai phiên bản: phiên bản dành cho cá nhân các thành viên HĐQT và phiên bản dành cho tổ chức. Tất cả thông tin khảo sát sẽ được bảo mật và những thành viên tham gia khảo sát sẽ nhận được báo cáo tổng quan về các thực tiễn áp dụng trên thị trường. Một báo cáo tổng hợp sẽ được gửi tới những người tham gia khảo sát.