Chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh trong cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2021

38 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững đã được công bố tại mùa giải năm nay, trong đó, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tập Đoàn Bảo Việt, Ngân hàng Á Châu (ACB) là các thành viên thuộc chương trình Hội viên Doanh nghiệp của VIOD (CMP) tiếp tục dành giải cao.

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, lần đầu tiên sau 14 năm, lễ vinh danh các doanh nghiệp đoạt giải trong cuộc bình chọn các doanh nghiệp niêm yết được thực hiện theo một hình thức mới, trên các nền tảng trực tuyến khác nhau với hơn 4000 người tham dự.

Trong mùa giải năm nay, 38 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững đã chính thức được công bố. Ngoài ra, ở mỗi hạng mục, Ban Tổ chức cũng chọn 1 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt bậc để trao giải “Tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin.

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) xin chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh trong cuộc bình chọn năm nay, đặc biệt là 15 doanh nghiệp được bình chọn ở hạng mục  “Quản trị Công ty”.  Đây chắc chắn sẽ là các hạt nhân tốt để giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đạt các kết quả tốt hơn về thực hành quản trị công ty.

Đặc biệt, VIOD xin được chúc mừng các thành viên thuộc chương trình Hội viên Doanh nghiệp của VIOD (CMP) đã dành giải cao trong năm nay: Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tập Đoàn Bảo Việt, Ngân hàng Á Châu (ACB).

Ngay sau lễ vinh danh các doanh nghiệp, ban tổ chức cũng đồng thời tổ chức Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp niêm yết và các yêu cầu mới về minh bạch thông tin môi trường”. Tại Hội nghị này, các diễn giả đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Dragon Capital, VIOD, BSI, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ dưới sự điều phối của bà Trần Anh Đào, phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, đã cùng nhau trao đổi về các yêu cầu của luật pháp, thông lệ và lợi ích của việc công bố thông tin về phát thải khí nhà kính. Hội nghị cũng đưa ra thông điệp rõ ràng đối với các doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp bách của việc có một chiến lược rõ ràng về phát triển bền vững cũng như thực hiện công bố và thông tin minh bạch về môi trường, đặc biệt là các thông tin về phát thải khí nhà kính.

 

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)