Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) chính thức trở thành thành viên mạng lưới Viện Thành viên Hội đồng Quản trị toàn cầu (GNDI)

VIOD xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) dành cho chúng tôi từ những ngày đầu thành lập, phát triển vững chắc trong quá trình triển khai các hoạt động của một Viện Thành viên HĐQT Quốc gia và đại diện Việt Nam trong Mạng lưới các Viện Thành viên HĐQT toàn cầu.

Tham gia vào GNDI mở ra cho VIOD cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các Viện Thành viên HĐQT trên thế giới trong sứ mệnh thúc đẩy tính chuyên nghiệp, nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn cùng vị thế của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Việt Nam; cùng trao đổi và chia sẻ những thông lệ tốt nhất về Quản trị Công ty trên Thế giới và áp dụng thực tiễn tại Việt Nam.

VIOD sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các Viện Thành viên HĐQT trong khu vực và trên thế giới để gia tăng nhiều giá trị chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng quản trị cho các Thành viên doanh nghiệp và thành viên cá nhân trong mạng lưới những người hành nghề QTCT, các thành viên HĐQT tại Việt Nam.

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) 

 

* Về Mạng lưới Viện Thành viên Hội đồng Quản trị toàn cầu (GNDI)

Được thành lập vào tháng 12 năm 2012, Mạng lưới Viện Thành viên Hội đồng Quản trị toàn cầu (GNDI) tập hợp nhiều Viện Thành viên Hội đồng Quản trị đến từ các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Canada, Anh Quốc, Úc, Singapore, Thái Lan,… nhằm thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các Viện Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia vào mạng lưới.

GNDI hiện quy tụ hơn 150,000 thành viên Hội đồng Quản trị cá nhân và những người làm nghề Quản trị. 

GNDI hỗ trợ các thành viên HĐQT trên toàn cầu theo sát các vấn đề về quản trị mới nổi, hợp tác để tăng cường tiếng nói của các thành viên HĐQT trong việc ủng hộ các chính sách và thông lệ quản trị tốt. GNDI cũng tập trung vào những vấn đề được các bên liên quan về quản trị trên toàn thế giới quan tâm và chia sẻ để phát triển, thúc đẩy các thông lệ và chương trình hàng đầu nhằm nâng cao năng lực của các thành viên HĐQT, từ đó thúc đẩy hoạt động bền vững vì lợi ích của các cổ đông, của nền kinh tế và xã hội.

http://www.gndi.org