Doanh nghiệp của bạn đang ở đâu trên hành trình ESG? Chia sẻ với chúng tôi qua khảo sát này

Biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách đối với nhân loại thế kỷ XXI và chúng ta đang trải qua thời kỳ mang tính quyết định. Vừa qua, Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26). Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết này sẽ phụ thuộc lớn vào những hành động thiết thực và tiến trình chuyển đổi hệ thống của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với mục tiêu tìm hiểu và lắng nghe quan điểm của quý doanh nghiệp trong hành trình áp dụng và thực thi tiêu chí Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) tại Việt Nam, PwC phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện khảo sát “Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam 2022”.

Để tham gia, anh/chị vui lòng nhấp vào nút bên dưới (trên máy tính hoặc điện thoại di động của anh/chị). Anh/Chị sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thành khảo sát này.

Các câu trả lời của anh/chị sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tổng hợp các xu hướng và số liệu thống kê cho báo cáo. Kết quả khảo sát sẽ giúp định hướng các chương trình hỗ trợ nhất định cho các doanh nghiệp trong hoạt động nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng và thực hành các tiêu chí ESG tại Việt Nam.

Chân thành cảm ơn anh/chị vì đã thực hiện khảo sát của PwC và VIOD! Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả với anh/chị trong thời gian sớm nhất. Nếu có bất cứ câu hỏi hay yêu cầu hỗ trợ gì, anh/chị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua info@viod.vn.

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)