Khảo sát Hội đồng quản trị của Mạng lưới Viện TV HĐQT Toàn cầu (GNDI) dành cho các TV HĐQT đương nhiệm

Chính thức là Thành viên Mạng lưới các Viện Thành viên HĐQT Toàn cầu (GNDI) từ tháng 4 năm 2022, VIOD kỳ vọng sẽ mở rộng và phát triển hợp tác toàn cầu với các Viện Thành viên HĐQT (IOD) trong khu vực và trên toàn thế giới.

Nói đến quản trị công ty là nói đến vai trò của cơ cấu doanh nghiệp mà trước hết là vai trò của Hội đồng quản trị và các Thành viên HĐQT. Để đánh giá các HĐQT trên các thị trường khác nhau trên thế giới đang chứng minh bản thân như thế nào trong tương lai trong giai đoạn có nhiều biến động này, xem xét các mục tiêu ngắn hạn và ưu tiên dài hạn của họ, với tư cách là thành viên của GNDI, chúng tôi hi vọng có sự tham gia của Quý vị vào một cuộc khảo sát ngắn cho các Thành viên HĐQT đương nhiệm để hoàn thành báo cáo GNDI về các HĐQT toàn cầu.(*) Đây là lần đầu tiên VIOD cùng với 23 IOD khác trên toàn thế giới tham gia vào báo cáo định kỳ 2 năm một lần này nhằm trao đổi, chia sẻ và mang lại cơ hội cải thiện quản trị công ty tại Việt Nam.

  THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Xin cảm ơn Quý vị vì những thông tin đầy giá trị. Phản hồi của Quý vị sẽ giúp chúng tôi thiết lập những điểm chuẩn, xác định nhu cầu và tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết, độc đáo và có giá trị mà Quý vị mong đợi từ chúng tôi. Thông tin đầu vào của Quý vị sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Quý vị. Để xem Báo cáo Khảo sát 2020-2011, vui lòng click vào đường link này.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn thời gian và sự tin tưởng của Quý vị và rất mong được phục vụ Quý vị trong thời gian tới.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TS. Nguyễn Thu Hiền, AAC theo email hien.nguyen.dr@viod.vn

Trân trọng,

Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)

(*) Khảo sát HĐQT của GNDI dành riêng cho các Thành viên HĐQT đương nhiệm