DCP12 – Chương trình đầu tiên với những nội dung giá trị dành cho công ty CP đại chúng có vốn đầu tư Nhà nước

Sáng Thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022, Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ 12 – DCP12 do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giống như các chương trình DCP10-11, chương trình DCP12 được thực hiện qua hình thức trực tuyến, thu hút đông đảo sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành cấp cao đến từ các doanh nghiệp, tổ chức khác nhau như các công ty đại chúng, các công ty niêm yết, các công ty kiểm toán và tư vấn tài chính, khối ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước như Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB), Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), CTCP Nhựa Bình Minh cũng như đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước như Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính,… Chương trình DCP12 lần này đặc biệt gây ấn tượng đối với tất cả các thành viên tham gia nhờ tích hợp một số nội dung liên quan đến một loại hình doanh nghiệp đặc thù: Công ty cổ phần đại chúng có có vốn đầu tư của Nhà nước, mang lại nhiều thông tin và kiến thức giá trị cho người tham dự. 

Các thành viên của chương trình DCP12
Các thành viên của chương trình DCP12

Trong xu thế phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường vốn nói chung, kết hợp với việc xây dựng và triển khai một chiến lược kinh doanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán và thị trường vốn, Quản trị Công ty (QTCT) được coi là một nền tảng cực kì quan trọng và cần được chú trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo mục tiêu hiệu quả, minh bạch và bền vững. 

Phát biểu chào mừng các thành viên tham gia chương trình DCP12, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VIOD, chia sẻ: “Các chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã nhận định rằng QTCT được coi là một đơn vị tiền tệ quốc tế để cho các doanh nghiệp có thể tham gia thị trường vốn của quốc tế. Trong thời gian tới, Việt Nam cũng sẽ triển khai áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Nếu IFRS được coi là một ngôn ngữ kinh doanh quốc tế thì QTCT được coi là một đơn vị tiền tệ quốc tế. Khi chúng ta tham gia thị trường chứng khoán hay thị trường vốn, đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ kinh doanh là hai thứ mà tất cả các doanh nghiệp đều rất cần”. 

Chương trình DCP12 – Từng bước đa dạng về nội dung, đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức về QTCT trong từng loại hình doanh nghiệp 

Theo đó, chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị – DCP do VIOD tổ chức sẽ hướng tới chia sẻ tất cả những kinh nghiệm cũng như hệ thống hoá những cấu trúc nền tảng mà vô cùng quan trọng và các thông lệ tốt nhất về QTCT tới tất cả các thành viên tham gia chương trình. 

Được xây dựng dựa trên thành công và kinh nghiệm của 11 chương trình DCP trước đây, chương trình DCP12 lần này là một chương trình rất khác biệt. Cũng có 5 mô-đun lớn và 6 chủ đề chính, DCP12 được bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến QTCT đối với các công ty niêm yết, các công ty đại chúng có vốn đầu tư nhà nước. Khi tham gia chương trình này, người tham dự không chỉ nắm được những thông lệ và thực hành QTCT tốt nhất đối với một công ty mà còn có cơ hội tiếp cận, sẻ chia những điểm đặc thù trong QTCT tại các công ty cổ phần hay các công ty đại chúng có vốn đầu tư nhà nước. 

Chương trình DCP12 chia sẻ 3 điểm nổi bật chính: 

  • Những đặc điểm trong hoạt động QTCT, sự khác biệt giữa vai trò của người đại diện phần vốn nhà nước và Thành viên HĐQT; 
  • Những cập nhật liên quan đến quy định của luật pháp Việt Nam trong QTCT đối với các công ty niêm yết, công ty đại chúng có yếu tố ảnh hưởng bởi vốn đầu tư của Nhà nước;
  • Các phiên thảo luận liên quan đến QTCT của các công ty đại chúng có vốn đầu tư nhà nước với sự tham gia của các đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm cơ quan ban hành Luật Doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan quản lý vốn của nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc của mỗi thành viên tham dự. 

Chương trình DCP12 nói riêng và chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị nói chung của VIOD là một chương trình chuyên sâu toàn diện về QTCT, được biên soạn và phát triển dựa trên nền tảng QTCT tốt của các công ty cổ phần đại chúng bởi loại hình doanh nghiệp này chịu sự giám sát nghiêm ngặt không chỉ từ phía các cơ quan quản lý mà còn từ đại chúng, các cổ đông và các nhà đầu tư. Do đó, các chuẩn mực về QTCT luôn được duy trì ở cấp độ cao nhất. Hiện nay, trên thế giới, các Viện Thành viên HĐQT ở nhiều quốc gia cũng đã và đang tích cực triển khai Chương trình chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị, đặt chương trình này làm chương trình quản trị tiên tiến cốt lõi. Tại Việt Nam, VIOD cũng đã triển khai các chương trình DCP dựa trên những chương trình tiêu chuẩn của thế giới, tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức về QTCT trong từng loại hình doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, VIOD cũng mong muốn hướng tới đa dạng hoá nội dung chương trình nhằm mang lại nhiều giá trị cho các Thành viên HĐQT. 

Ông Nguyễn Viết Thịnh, Thành viên Ban cố vấn chuyên môn của VIOD, cho biết: “Tại VIOD, chúng tôi nhận thấy với mỗi loại hình công ty thì sẽ có những đặc thù khác nhau về QTCT. Mỗi loại hình công ty đó có thể là các công ty gia đình, các tổ chức tài chính, bao gồm khối ngân hàng, hay nhóm các công ty đại chúng có vốn nhà nước. Chúng tôi đã lên kế hoạch để mỗi một nhóm khác nhau sẽ có các chương trình DCP đặc thù dành riêng cho nhóm đó. Nhóm công ty đại chúng có vốn nhà nước là một ví dụ. Chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình riêng biệt và toàn diện về QTCT cho các công ty đại chúng có vốn nhà nước. Tuy nhiên, việc xây dựng nội dung chương trình này là một chặng đường rất dài. VIOD đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để xây dựng nội dung chương trình, song trước mắt, chúng tôi sẽ từng bước đưa các nội dung liên quan vào các chương trình DCP và chương trình DCP12 là chương trình đầu tiên như vậy. Chương trình DCP12 sẽ có những nội dung thảo luận về sự khác biệt giữa công ty đại chúng có vốn đầu tư nhà nước với các công ty đại chúng không có vốn đầu tư nhà nước và phân tích sự khác biệt giữa người đại diện vốn với các Thành viên HĐQT cũng như những yếu tố đặc thù của các công ty đại chúng có vốn nhà nước”. 

Tại chủ đề đầu tiên của chương trình, Tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền chia sẻ với đặc thù với một doanh nghiệp có vốn cổ phần từ Nhà nước, quan hệ giữa 3 bên – chủ sở hữu, người đại diện vốn và ban điều hành cũng trở nên phức tạp hơn, cụ thể với nhóm cổ đông sẽ có sự hiện diện và vai trò tác động của các tổ chức có sở hữu Nhà nước bao gồm các cơ quan sở hữu vốn Nhà nước, hay các Doanh nghiệp đại chúng có nhận vốn đầu tư Nhà nươc…, và các cổ đông Nhà nước này có thể hành xử khác với cổ đông thông thường thông qua các cơ chế, quy định đầu tư và quản lý vốn, quy định bảo toàn vốn và quan trị rủi ro, do đó cách hành xử và chấp nhận rủi ro của các cổ đông Nhà nước sẽ khác với cổ đông thông thường. Đối với nhóm thực thi vai trò HĐQT sẽ có thêm các thành viên không điều hành đại diện vốn Nhà nước thực thi vai trò của HĐQT nhưng với cơ chế giám sát và quy định về quản lý vốn, quản lý đầu tư, tài chính nên sẽ gặp nhiều ràng buộc và hạn chế trong việc thực thi vai trò và trách nhiệm của một thành viên HĐQT so với thành viên HĐQT thông thường trong công ty đại chúng.

Tựu chung lại, quá trình vận hành và quản trị một doanh nghiệp có vốn Nhà nước có sự can thiệp của các cơ quan quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý vốn thông qua giám sát của Bộ Tài chính, thông qua các cơ quan quản lý chuyên ngành, các cơ quan giám sát khác của Nhà nước. 

DCP12 – Nơi hội tụ của những tinh thần học hỏi, nâng cao kiến thức QTCT 

Tham gia vào chương trình DCP12 lần này là các thành viên HĐQT, Ban Điều hành cấp cao đến từ các doanh nghiệp, tổ chức khác nhau như các công ty đại chúng, các công ty niêm yết, các công ty kiểm toán và tư vấn tài chính, khối ngân hàng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước cũng như đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước như Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính. Mặc dù mỗi thành viên tham dự đều dày dặn kinh nghiệm điều hành các công ty đại chúng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước nhưng ai cũng mang đến chương trình một tinh thần học hỏi, mong muốn nâng cao kiến thức QTCT và mở rộng kết nối đến những người làm nghề QTCT. 

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) chia sẻ: “Là Thành viên Hội đồng Quản trị của PTSC, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp có vốn nhà nước, tôi nhận thấy chương trình DCP rất cần thiết đối với những người làm nghề QTCT tại mỗi mô hình doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt các doanh nghiệp có vốn nhà nước như chúng tôi. Mặc dù làm việc trong ngành dầu khí từ khi ra trường, trải qua các công việc mang tính chất kỹ thuật đến cấp HĐQT, tôi cảm thấy vẫn có rất nhiều thứ cần học hỏi, nên chương trình DCP12 cần thiết với bản thân”

Bà Trương Lý Hoàng Phi, CEO của IBP Việt Nam, cho biết: “Tôi đã có 13 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là nhà đầu tư rồi chuyển giao công nghệ và thiết lập các hệ sinh thái trong Innovation (đổi mới). Trong quá trình tham gia với vai trò tư vấn tại các công ty, đặc biệt hiện tôi đang là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp và nhận được nhiều lời mời. Tuy nhiên, tôi nghĩ ở bất kì vai trò nào thì cũng cần có kiến thức chuyên môn, bao gồm cả hệ thống luật pháp, cũng như hiểu thêm về cách một thành viên HĐQT có thể đóng góp nhiều hơn vào công ty như thế nào. Do đó, tôi hi vọng thông qua chương trình DCP12, tôi sẽ học hỏi được nhiều từ những người tham dự khác và có thể kết nối với mạng lưới alumni của chương trình”

Bà Trương Lý Hoàng Phi, CEO của IBP Vietnam, chia sẻ tại phần mở đầu của chương trình 
Bà Trương Lý Hoàng Phi, CEO của IBP Vietnam, chia sẻ tại phần mở đầu của chương trình

DCP12 – Những phiên thảo luận sôi nổi, giàu thông tin hữu ích, mở rộng cơ hội cho những người làm nghề QTCT

Cũng như các chương trình DCP trước đây, chương trình DCP12 vẫn duy trì 02 phiên thảo luận đặc biệt dành cho các thành viên tham dự, với sự dẫn dắt và trả lời trực tiếp bởi các đại diện đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty kiểm toán và tài chính, cùng các thành viên HĐQT đến từ các công ty đại chúng có vốn đầu tư nhà nước. Đặc biệt, phiên thảo luận số 1 “Môi trường Pháp lý cho doanh nghiệp nhà nước” của DCP12 đón nhận sự tham gia của:

  • Ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XV; 
  • Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính; 
  • Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE); 
  • Ông Trần Huy Công, Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách khối kiểm toán tại Hà Nội – Deloitte Việt Nam.  

Phiên thảo luận nhận được sự quan tâm của tất cả các thành viên tham gia. Điều này được thể hiện thông qua những câu hỏi, thắc mắc cụ thể dựa trên những tình huống thực tiễn của mỗi doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Toàn cảnh phiên thảo luận số 1 
Toàn cảnh phiên thảo luận số 1

Chia sẻ tại phiên thảo luận, một thành viên đã bày tỏ băn khoăn và mong muốn lắng nghe những giải pháp cho những khó khăn trong việc tìm kiếm Thành viên HĐQT độc lập khi luật Doanh nghiệp khuyến khích các doanh nghiệp cần có Thành viên HĐQT phải là người có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn. 

Phản hồi thắc mắc này, các chuyên gia cho rằng nguồn lực phù hợp cho người làm nghề QTCT có thể được tìm thấy ở HĐQT, các thành viên trong Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc và cần dành thời gian để giúp những “ứng viên” tiềm năng này học hỏi, cập nhật nhiều hơn về QTCT thông qua các chương trình đào tạo về QTCT, trong đó có thể kể đến chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT. Liên quan đến vấn đề này, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT của VIOD, tiết lộ trong thời gian tới, VIOD sẽ triển khai chương trình DCP dành riêng cho Chủ tịch HĐQT để cùng nhau chia sẻ, nâng cao kiến thức, tư duy về QTCT. Cùng với Viện Thành viên HĐQT các nước Malaysia, Singapore, Thái Lan, VIOD cũng đang thảo luận nhằm thiết lập mạng lưới Thành viên HĐQT cá nhân. Dự kiến chương trình này sẽ được tổ chức xuyên quốc gia để từ đó gia tăng kết nối những người làm nghề QTCT, từ đó tạo thêm nguồn nhân lực tiềm năng cho nghề QTCT. 

Xuyên suốt toàn bộ chương trình DCP12 không chỉ là những chia sẻ về QTCT dành cho các công ty đại chúng có vốn đầu tư nhà nước mà còn đan xen  những phần giao lưu và chia sẻ gần gũi “We meet us” nhằm gia tăng tính kết nối giữa các thành viên tham dự, xoá bỏ những khoảng cách vô hình của một chương trình được tổ chức trực tuyến. 

Chương trình DCP12 tuy đã khép lại nhưng mở ra rất nhiều hoạt động mới, dự định mới trong tương lai, hứa hẹn sự trở lại thành công hơn nữa của một chương trình DCP13 diễn ra vào tháng 7 tới. 

Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)