1. Giới thiệu về VIOD

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức độc lập, xúc tiến các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty cho các doanh nghiệp Việt Nam. Là doanh nghiệp xã hội, VIOD hoạt động nhằm thúc đẩy sự chuyên nghiệp của Hội đồng Quản trị (HĐQT), nâng cao đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và giúp các công ty cải thiện niềm tin của nhà đầu tư

VIOD hoạt động dưới định hướng và giám sát của Hội đồng Quản trị bao gồm các đại diện của khu vực tư nhân – với sự cộng tác và hỗ trợ của SSC, HOSE và HNX trong khuôn khổ Sáng kiến Quản trị công ty Việt Nam. Các thành viên HĐQT của VIOD bao gồm các lãnh đạo các công ty và các cá nhân ủng hộ quản trị công ty tốt tại Việt Nam, trong đó có lãnh đạo cấp cao của các quỹ đầu tư, các công ty luật và kế toán quốc tế nổi tiếng và thành viên HĐQT độc lập của các công ty danh tiếng trên thị trường.

Vào tháng 3/2018, VIOD được chính thức thành lập và đưa vào hoạt động với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), tổ chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

 

2. Ai là đối tượng mục tiêu?

 • Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Lãnh đạo Điều hành Cấp cao & Thư ký Công ty
 • Cơ quan quản lý
 • Giới học thuật
 • Các Chuyên gia pháp lý, kế toán, và tài chính
 • Các đối tượng có quan tâm khác trên thị trường

 

3. Tại sao cần quản trị công ty tốt?

Quản trị công ty tốt giúp các công ty cải thiện hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, và thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài. Nhiều nghiên cứu cho thấy các công ty có điểm số quản trị công ty cao hoạt động hiệu quả hơn và thường gặp ít rủi ro hơn. Hơn thế nữa, quản trị công ty tốt có thể giúp các công ty cải thiện sự tin tưởng của nhà đầu tư, nhờ đó dẫn đến phát triển kinh tế vững mạnh hơn.

Nhìn chung, quản trị công ty đã chứng tỏ lợi ich trong việc giúp các công ty đạt được những kết quả sau đây:

•  giảm nhẹ rủi ro

•  giảm biến động của dòng tiền

•  nâng cao uy tín

•  cải thiện hiệu quả hoạt động

•  thúc đẩy tinh thần và năng suất người lao động

•  hợp lý hóa và tối ưu hóa hoạt động

•  cải thiện dịch vụ khách hàng và doanh số

•  hạ thấp chi phí vốn

•  cải thiện khả năng tiếp cận với nguồn tài chính

•  cải thiện giá cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp

•  tăng giá trị đầu tư xuyên biên giới

•  cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan

•  tăng cường tính minh bạch và dòng thông tin

 

Quản trị công ty tốt ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều công ty trong nước đã áp dụng thông lệ quản trị tốt nhờ xây dựng HĐQT có cơ cấu phù hợp, khung quản trị rủi ro và kiểm soát tốt hơn và cơ chế công bố thông tin mạnh lạc hơn cùng các thay đổi khác, và nhờ đó thu được nhiều lợi ích bao gồm cải thiện hiệu suất, giảm nhẹ sự cố rủi ro, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao uy tín.

 

4. Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của VIOD là trở thành tổ chức tiên phong, đi đầu trong cải thiện chuẩn mực quản trị công ty tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của thành viên HĐQT, với trọng tâm cải thiện hiệu quả của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT.

Sứ mệnh của VIOD:

 • Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn, và vị thế của các thành viên HĐQT tại Việt Nam
 • Chia sẻ thông lệ tốt nhất về quản trị công ty và những nguồn thông tin hỗ trợ khác
 • Tổ chức những diễn đàn để trao đổi và mở ra cơ hội kết nối cho thành viên HĐQT
 • Tạo ảnh hưởng đối với các chính sách quản trị công ty và vận động cải cách thị trường
 • Cải thiện niềm tin của nhà đầu tư trong khu vực tư nhân của Việt Nam và trên thị trường vốn