Quản trị công ty tốt giúp các công ty cải thiện hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, và thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài. Nhiều nghiên cứu cho thấy các công ty có điểm số quản trị công ty cao hoạt động hiệu quả hơn và thường gặp ít rủi ro hơn. Hơn thế nữa, quản trị công ty tốt có thể giúp các công ty cải thiện sự tin tưởng của nhà đầu tư, nhờ đó dẫn đến phát triển kinh tế vững mạnh hơn.

Nhìn chung, quản trị công ty đã chứng tỏ lợi ich trong việc giúp các công ty đạt được những kết quả sau đây:

•  giảm nhẹ rủi ro

•  giảm biến động của dòng tiền

•  nâng cao uy tín

•  cải thiện hiệu quả hoạt động

•  thúc đẩy tinh thần và năng suất người lao động

•  hợp lý hóa và tối ưu hóa hoạt động

•  cải thiện dịch vụ khách hàng và doanh số

•  hạ thấp chi phí vốn

•  cải thiện khả năng tiếp cận với nguồn tài chính

•  cải thiện giá cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp

•  tăng giá trị đầu tư xuyên biên giới

•  cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan

•  tăng cường tính minh bạch và dòng thông tin

Quản trị công ty tốt ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều công ty trong nước đã áp dụng thông lệ quản trị tốt nhờ xây dựng HĐQT có cơ cấu phù hợp, khung quản trị rủi ro và kiểm soát tốt hơn và cơ chế công bố thông tin mạnh lạc hơn cùng các thay đổi khác, và nhờ đó thu được nhiều lợi ích bao gồm cải thiện hiệu suất, giảm nhẹ sự cố rủi ro, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao uy tín.