Asset 3@2x
VIOD_online_program-05

10/12/2021

14:00 – 16:00

(utc+7)

DIỄN GIẢ | SPEAKERS

CHƯƠNG TRÌNH | AGENDA

GIÁ TRỊ KHI THAM GIA

 • Là thành viên tham gia Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty của những thành viên HĐQT hàng đầu tại Việt Nam và mạng lưới thành viên tổ chức và cá nhân hành nghề quản trị công ty (QTCT) chuyên nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực
 • Tham dự vào các bài tham luận chuyên sâu về QTCT, chia sẻ và cập nhật xu hướng toàn cầu – thực hành các tiêu chuẩn Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) và tính bền vững lồng ghép vào bối cảnh kinh tế – xã hội – môi trường tại Việt Nam giúp xây dựng định hướng phù hợp cho doanh nghiệp
 • Có cơ hội tìm hiểu và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp QTCT và các hoạt động hợp tác hướng tới ESG và tính bền vững của các doanh nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực từ mạng lưới các Viện Thành viên HĐQT Asean

VALUES OF PARTICIPATING

 • Being a participant of an Annual Corporate Governance Forum of the leading Directors in Vietnam and a network of organizations and individuals practicing professional corporate governance in Vietnam and in the region
 • Participating in-depth presentations on corporate governance, sharing and updating the global trend of practicing Environmental – Social – Governance (ESG) and Sustainability integrated into the current social, economic and environmental context of Vietnam to shape a suitable direction for your business
 • Having opportunity to receive information and expand the corporate governance career network and collaboration activities towards ESG and the sustainability of businesses in Vietnam and in the region from the network of ASEAN Institutes of Directors

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

 • Bức tranh chung về thị trường vốn Việt Nam và triển vọng phục hồi kinh tế năm 2021-2022
 • Kết quả của Hội nghị COP26 và tầm quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam
 • Yếu tố Con người – Xã hội trong giai đoạn đầy thách thức của đại dịch (2020-2021)
 • Vai trò của Hội đồng Quản trị trong Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) và Tính bền vững
 • Hợp tác khu vực hướng tới ESG và Tính bền vững

KEY CONTENTS

 • Overview of Vietnam Capital market and perspectives of the economic recovery in 2021-2022
 • The outcomes of COP26 and the importance for Vietnamese business
 • The S factor in ESG – in the challenging time of 2020-2021
 • The Board’s role in ESG and sustainability
 • Regional Cooperation towards ESG and Sustainability

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/ Cổ đông có quan tâm
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Ban điều hành cấp cao
 • Đại diện của các công ty thuộc mạng lưới Thành viên doanh nghiệp CMP của VIOD
 • Mạng lưới thành viên của Chương trình Chứng nhận thành viên HĐQT (DCP)
 • Thành viên các tổ chức đối tác của VIOD và của các Viện thành viên HĐQT trong khu vực

WHO SHOULD ATTEND

 • Interested Business Owners
 • Chairpersons and Directors
 • Executive Leaders
 • VIOD’s CMP Members’ Designated Representatives
 • VIOD’s DCP Alumni
 • Members of VIOD’s Partners and Institutes of Directors (IoD) in the region

PHÍ THAM DỰ | PARTICIPATION FEE

Chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng
Đăng ký và thanh toán trước ngày 03 tháng 12 năm 2021 để được hưởng 10% ưu đãi đặt sớm

Excluding 10% VAT and before discount
Enjoy Early Bird discount of 10% for registration and payment made on or before 3rd December 2021

Vé mời cho thành viên đã tham dự DCP và đại diện được chỉ định đến từ
​Chương trình Thành viên Doanh nghiệp (CMP)
Complimentary tickets to DCP Alumni và CMP Designated Members

Ưu đãi cho thành viên CMP hạng Bạch kim
Discount for Platinum members of CMP of VIOD

Ưu đãi cho thành viên CMP hạng Vàng
Discount for Gold members of CMP of VIOD

Ưu đãi khác theo chính sách  và xác nhận của VIOD
Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

THÀNH VIÊN CMP | CMP MEMBERS

HỢP TÁC VỚI | IN PARTNERSHIP WITH

LIÊN HỆ | CONTACT

Địa chỉ | Address:

CTCP DNXH Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam | Vietnam Institute of Directors (VIOD)
Phòng 606 tầng 6 tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

E-mail:

event@viod.vn

Hotline:

+84 936 249 697

 

Copyright © 2021 by Vietnam Institute of Directors. All rights reserved.
© 2021 Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam.