Showing 1-10 of 91 results

VIOD tổ chức thành công khóa đầu tiên Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT dành riêng cho các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng, khép lại một năm 2020 đầy thách thức

20/12/2020
0

Hà Nội, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT lần thứ 8 (DCP8) diễn ra thành công tốt đẹp. DCP8 là chương trình lần đầu tiên được thiết kế riêng cho …