Showing 1-10 of 128 results

VIOD công bố sự hợp tác xuyên quốc gia cùng ICDM, phát triển mạng lưới thành viên HĐQT, nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp của thành viên HĐQT

01/10/2021
0

Vào 14h chiều ngày 30/09/2021, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) công bố sự hợp tác chiến lược với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Malaysia (ICDM) bằng một Sự kiện trên không gian mạng, …