Chủ đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang trở thành nội dung ngày càng được quan tâm hơn trong các cuộc họp HĐQT. Nội dung các cuộc đối thoại giữa Doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan đều hướng vào các chủ đề ESG, đầu tư và phát triển bền vững. Trong xu thế không thể đảo ngược đó, ở bản tin quý IV.2021 dành cho HĐQT, chúng tôi tập hợp và giới thiệu các bài viết chuyên sâu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), bao gồm chia sẻ về các xu hướng, cập nhật bài trình bày và các bộ tiêu chí đánh giá, cung cấp thông tin liên quan đến ESG và tính bền vững…

Xem toàn bộ Bản tin >>

Với mong muốn chia sẻ thông tin giúp thành viên HĐQT nắm bắt các vấn đề mang tính dài hạn cho phát triển bền vững của hoạt động quản trị, bản tin dành cho HĐQT Quý này của chúng tôi tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến thực thi vai trò của HĐQT trong thời kỳ mới như: quản trị chiến lược, rủi ro, văn hóa và giám sát thực hiện các vấn đề về môi trường và xã hội. Chúng tôi cũng giúp quý vị cập nhật tình hình hoạt động quản trị đang diễn ra trên thế giới và tại Việt Nam cũng như các chương trình chuyên môn dành cho các thành viên HĐQT mà VIOD đang thực hiện.

Xem toàn bộ Bản tin >>

Trong bản tin lần này của VIOD, chúng tôi sẽ tập trung vào các vấn đề cần lưu ý trong mùa ĐHĐCĐ năm nay bao gồm các lưu ý ở góc độ pháp luật khi một loạt các thay đổi lớn về luật có hiệu lực từ đầu năm 2021 cùng với các lưu ý về các thông lệ tốt đối với ĐHĐCĐ để các doanh nghiệp có một mùa ĐHĐCĐ thành công. Bản tin lần này cũng cập nhật tới Quý vị các tin tức mới nhất về quản trị công ty trong đó có cuộc bình chọn các doanh nghiệp niêm yết năm 2021 (VLCA 2021) và dự án thẻ điểm quản trị công ty năm 2021 (ACGS 2021).

Xem toàn bộ Bản tin >>

Năm 2020 là một năm đặc biệt chưa từng có trong lịch sử hiện đại đã làm chậm lại sự phát triển kinh tế trên toàn cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về phát triển bền vững và quản trị công ty. Đây cũng là các thông điệp được lan tỏa qua Buổi lễ Trao giải Chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2020. 

Xem toàn bộ Bản tin >>

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay đến trong một bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Nhận định đây đang là xu hướng tổ chức họp ĐHĐCĐ trong bối cảnh “bình thường mới”, VIOD xin trân trọng giới thiệu Bản tin Chuyên đề #2, nhằm cập nhật Quý vị với những thông tin liên quan cũng như việc áp dụng kịp thời xu hướng mới này của một số công ty tiên phong trên thị trường Việt Nam.

Xem toàn bộ Bản tin >>

Bản tin này cập nhật và chia sẻ các hoạt động và thông tin về Quản trị Công ty (QTCT) trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang ở trong một giai đoạn đặc biệt do đại dịch COVID-19 gây ra. VIOD đã liên tục cập nhật tình hình và điều chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội, cùng Chung tay Quyết thắng đẩy lùi đại dịch. Các chương trình đào tạo dài ngày và sự kiện lớn của VIOD đã được hoãn lại, thay vào đó là việc ra mắt các Bản tin nhằm liên lạc truyền thông thường xuyên và kịp thời hơn tới các thành viên và các đối tượng có quan tâm của VIOD.

Xem toàn bộ Bản tin >>

Đại dịch COVID-19 có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với sự tăng trưởng và thậm chí khủng hoảng tài chính với rất nhiều doanh nghiệp ở nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Đây chính là thời điểm Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần tham gia chèo lái và hỗ trợ Ban điều hành để giúp công ty của mình sẵn sàng nhanh chóng ứng phó và vượt qua đại dịch. VIOD đưa ra các vấn đề ưu tiên cần được HĐQT quan tâm và thực hiện trong Bản tin đặc biệt của mình.

Xem toàn bộ Bản tin >>

Bản tin này cập nhật các xu hướng nổi bật về tình hình Quản trị Công ty và tổng kết các hoạt động chính của VIOD, tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý và các thành viên thị trường trong năm 2019. Nỗ lực của VIOD và các tổ chức có liên quan hướng đến đối tượng các thành viên Hội đồng Quản trị, nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Xem toàn bộ Bản tin >>