Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán 4 (ACMP4)

Ngày 19-20 tháng 9 năm 2019
Press Club, Hà Nội

Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DCP3)

Ngày 28-30 tháng 8 năm 2019
Eastin Grand Hotel Saigon

Lễ Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất

Ngày 13 tháng 8 năm 2019
Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

* Ảnh sự kiện được cung cấp bởi Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  

Hội đồng quản trị & Thông tin tài chính đầu tư

Ngày 11 tháng 7 năm 2019
Sofitel Saigon, Hồ Chí Minh

Lễ ký kết MOU giữa VIOD & SSC và Lễ trao chứng chỉ DCP tại Hà Nội

Ngày 24 tháng 6 năm 2019
JW Marriott Hotel Hà Nội

Mr. Tran Van Dzung – Chairman of the SSC and Madame Ha Thu Thanh – Chairperson of VIOD, represented two parties to sign the MOU with the presence of Madame Vu Thi Mai – Deputy Minister of MOF, Mr. Vu …

Lễ trao chứng chỉ DCP tại HCM

Ngày 20-21 tháng 6 năm 2019
InterContinental Saigon, Hồ Chí Minh

Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán 3

Ngày 20-21 tháng 6 năm 2019
InterContinental Saigon, Hồ Chí Minh

Cùng trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm Chương trình ACMP3 thu hút gần 30 thành viên tham dự là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên …

Vai trò của thư ký trong quản trị công ty hiện đại

Ngày 11 tháng 6 năm 2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo ngày 11/06/2019 có sự hiện diện của các chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị Công ty (QTCT) đến từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Dịch vụ tư vấn rủi ro KPMG và Viện Thành viên …

Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị 2 (DCP2)

8:00am 09/05/2019 - 4:00pm 11/05/2019
Press Club, Hà Nội