Lễ trao chứng nhận: DCP8-9-10-11

Ngày 19 tháng 4 năm 2022
Grand Vista, Hà Nội

Chương trình Chuyên sâu dành cho Thư ký công ty (CSMP1)

Ngày 12-14 tháng 5 năm 2021
Chương trình Trực tuyến

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP9)

Ngày 7-9 tháng 4 năm 2021
Sofitel Saigon Plaza, TP HCM

Lễ kỷ niệm 3 năm VIOD – Cất cánh vươn xa

Ngày 8 tháng 4 năm 2021
Sofitel Saigon Plaza, TP HCM

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP7)

Ngày 25-26 tháng 3 năm 2021
Press Club, Hà Nội

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán lần thứ 7 (ACMP7) được tổ chức thành công tại Hà Nội Mở đầu chương trình, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam, đối tác tổ chức …