Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP6)

Ngày 26-27 tháng 11 năm 2020
Intercontinental Saigon

Chương trình Chứng nhận thành viên HĐQT (DCP7)

Ngày 28-30 tháng 10 năm 2020
Le Meridien Saigon Hotel

Lễ trao chứng nhận DCP và Giao lưu tại TP HCM

Ngày 28 tháng 10 năm 2020
Le Meridien Saigon Hotel

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP5)

Ngày 15-16 tháng 10 năm 2020
Press Club, Hà Nội

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP6)

Ngày 23-25 tháng 9 năm 2020
Press Club, Hà Nội

Một nhóm được phân vai “HĐQT” đang trả lời câu hỏi từ các nhóm “Cổ đông” bên dưới Đa số thành viên tham dự DCP6 là lãnh đạo của các doanh nghiệp cổ phần chưa niêm yết DCP6 được tổ …

Lễ trao chứng nhận DCP và Giao lưu tại Hà Nội

Ngày 23 tháng 9 năm 2020
Press Club, Hà Nội

Các thành viên đã hoàn thành các chương trình DCP cùng giao lưu trong Buổi lễ Trao chứng nhận DCP được tổ chức tại Hà Nội

Lễ trao chứng nhận DCP và Giao lưu tại TP HCM

Ngày 15 tháng 7 năm 2020
Eastin Grand Hotel Saigon

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP5)

Ngày 15-17 tháng 7 năm 2020
Eastin Grand Hotel Saigon

DCP5, được tổ chức từ ngày 15-17 tháng 7 năm 2020, mở màn chuỗi các chương trình của VIOD sau đại dịch Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD, đang trình bày nội dung về Văn hóa HĐQT Kết …

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP4)

Ngày 4-6 tháng 12 năm 2019
Press Club, Hà Nội

Cùng lắng nghe và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản trị công ty Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm