Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP4)

Ngày 4-6 tháng 12 năm 2019
Press Club, Hà Nội

Cùng lắng nghe và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản trị công ty Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm

Diễn đàn Thường niên 2019 (AF2019)

Ngày 3 tháng 12 năm 2019
Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi

Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP4)

Ngày 19-20 tháng 9 năm 2019
Press Club, Hà Nội

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP3)

Ngày 28-30 tháng 8 năm 2019
Eastin Grand Hotel Saigon

Lễ Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất

Ngày 13 tháng 8 năm 2019
Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

* Ảnh sự kiện được cung cấp bởi Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  

Hội đồng quản trị & Thông tin tài chính đầu tư

Ngày 11 tháng 7 năm 2019
Sofitel Saigon, Hồ Chí Minh

Lễ ký kết MOU giữa VIOD & SSC và Lễ trao chứng chỉ DCP tại Hà Nội

Ngày 24 tháng 6 năm 2019
JW Marriott Hotel Hà Nội

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bà Hà Thu Thanh trao tặng chứng nhận Hội viên danh dự và chứng chỉ DCP đến các thành viên danh dự đầu tiên của VIOD – Ông Trần Văn …

Lễ trao chứng chỉ DCP tại HCM

Ngày 20-21 tháng 6 năm 2019
InterContinental Saigon, Hồ Chí Minh

Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP3)

Ngày 20-21 tháng 6 năm 2019
InterContinental Saigon, Hồ Chí Minh

Cùng trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm Chương trình ACMP3 thu hút gần 30 thành viên tham dự là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên …