Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP)

Ngày 10-12 tháng 1 năm 2019
Le Meridien Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

 

Diễn đàn thường niên 2018: “Quản trị hướng tới Phát triển bền vững”

Ngày 7 tháng 12 năm 2018
Sheraton Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

 

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán

Ngày 8-9 tháng 11 năm 2018
Press Club, Hà Nội

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị

Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018
Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán

Ngày 30-31 tháng 5 năm 2018
InterContinental Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

Lễ ra mắt CTCP DNXH Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam

Ngày 5 tháng 4 năm 2018
Sheraton Saigon Hotel, Hồ Chí Minh