Chương trình Kiểm toán nội bộ dành cho Thành viên HĐQT (IAFB)

Ngày 20 tháng 3 năm 2019
Sheraton Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

DATE: 8:00AM – 5:00PM THỨ TƯ, 20/03/2019 VENUE: PHÒNG ĐÀ NẴNG – HUẾ, TẦNG 2, KHÁCH SẠN SHERATON SAIGON, 88 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1, TP. HCM

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP)

Ngày 10-12 tháng 1 năm 2019
Le Meridien Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

 

Diễn đàn thường niên 2018: “Quản trị hướng tới Phát triển bền vững”

Ngày 7 tháng 12 năm 2018
Sheraton Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

 

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP)

Ngày 8-9 tháng 11 năm 2018
Press Club, Hà Nội

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị

Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018
Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán

Ngày 30-31 tháng 5 năm 2018
InterContinental Saigon Hotel, Hồ Chí Minh

Lễ ra mắt CTCP DNXH Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam

Ngày 5 tháng 4 năm 2018
Sheraton Saigon Hotel, Hồ Chí Minh