Showing 11-20 of 31 results

Thông cáo báo chí: “Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) hiệu quả: VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH VÀ KẾ HOẠCH KẾ NHIỆM” – Hà Nội

26/09/2018
0

Sự kiện: : “Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) hiệu quả: VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH VÀ KẾ HOẠCH KẾ NHIỆM” Thời gian: 26/9/2018 (8:00 -11:45) Địa điểm: Khách sạn Sofitel Legend Metropole, Phòng …