Showing 1-10 of 33 results

Bảo Việt – đại diện duy nhất của Việt Nam đạt giải Vàng Báo cáo Phát triển bền vững Quản trị công ty tốt nhất Châu Á tại Lễ trao giải Báo cáo Phát triển bền vững Châu Á (ASRA)

07/04/2022
0

*Bảo Việt đạt giải Vàng trong hạng mục Báo cáo có nội dung về Quản trị công ty tốt nhất Châu Á (Asia’s Best Sustainability Report (Governance) và giải Bạc trong hạng mục Báo cáo có nội dung về nơi …