Thông tin xuất hóa đơn GTGT
Thông tin người nhận hóa đơn GTGTPhương thức thanh toán

Phí tham dự: 5.000.000đ/học viên (chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chiết khấu ưu đãi được áp dụng). Vui lòng thanh toán qua hình thức chuyển khoản về tài khoản sau:

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
Tên công ty: CT CP DOANH NGHIEP XA HOI VIEN THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VIET NAM
Số tài khoản: 0301000397041 (VND)
Tên ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh: Hoan Kiem Branch, Ha Noi

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ:

  1. Do số lượng ghế hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa nhận được thư xác nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận.
  2. Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công trước ngày 26/09/2019
  3. Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Chương trình chính thức kết thúc.
  4. Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp học viên không tham dự.
  5. VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan.