Thời gian
8:15 - 16:30
Ngày tháng
Ngày 3 tháng 12 năm 2019
Địa điểm
InterContinental Westlake Hanoi Hotel, 05 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội