Event is available in Vietnamese only!

TỔNG QUAN

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vào ngày 13/8/2019 (Bộ Nguyên tắc) khuyến nghị Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần thành lập chức năng kiểm toán nội bộ để có đảm bảo khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của tổ chức. Trong mô hình 3 tuyến phòng thủ được đưa ra bởi Viện Kiểm toán viên Nội bộ Hoa Kỳ (IIA), Kiểm toán Nội bộ (KTNB) là lớp thứ 3 để hỗ trợ HĐQT và Ban điều hành giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra.

Trong khi KTNB từ lâu đã là một trong các chức năng được công nhận rộng rãi trong các mô hình quản trị tốt ở thế giới thì ở Việt Nam, cho đến gần đây, KTNB mới chỉ được quy định trong một số các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm. Ngày 22 tháng 1 năm 2019, thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 05/2019/NĐ-CP (NĐ05) quy định về hoạt động KTNB đối với các doanh nghiệp. Nghị định này mở ra một cơ hội tốt nhằm tăng cường và hoàn thiện các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là một thách thức do mô hình KTNB còn khá mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Các doanh nghiệp chỉ còn hơn 6 tháng để thành lập và vận hành chức năng KTNB trước thời hạn 1/4/2021 theo như yêu cầu tại NĐ05.

Với mong muốn đưa ra một bức tranh tổng quát về KTNB cho các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể định hướng được việc thành lập và vận hành một chức năng KTNB, VIOD phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Deloitte Việt Nam xin giới thiệu chương trình trực tuyến “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị”.

Chi tiết Chương trình xin xem TẠI ĐÂY

Mục tiêu

Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin sau cho các lãnh đạo doanh nghiệp:

 • Tại sao cần phải có KTNB?
 • Vai trò của KTNB trong vai trò hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành trong các hoạt động giám sát cũng như ra quyết định
 • Vai trò của HĐQT/UBKT đối với KTNB
 • Các kiến thức và công cụ mà HĐQT có thể sử dụng để thành lập, vận hành và giám sát chức năng KTNB.

Chương trình cũng sẽ cập nhật các nội dung được quy định tại NĐ05, Thông tư 06/2020/TT-BTC ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2020 cũng như các thông lệ tốt về KTNB được giới thiệu tại Bộ Nguyên tắc để các doanh nghiệp có định hướng thành lập và triển khai hoạt động KTNB tại đơn vị của mình.

 

Đối tượng tham dự

Chương trình này được thiết kế dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh tại NĐ05 cũng như các doanh nghiệp khác có quan tâm đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB theo thông lệ quốc tế và quy định tại Việt Nam. Cụ thể, chương trình này sẽ hướng đến các lãnh đạo có ảnh hưởng đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB bao gồm:

 • Thành viên HĐQT
 • Thành viên của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)
 • Thành viên của Ban Kiểm soát
 • Thành viên Ban điều hành phụ trách các vấn đề về rủi ro và kiểm soát
 • Lãnh đạo phòng/Ban KTNB

Người tham dự hoàn thành thành công chương trình IAFB4 sẽ được ghi nhận 8 giờ học CPD trong các chương trình Chứng nhận Quản trị tiên tiến (GEP) của VIOD dành cho các thành viên HĐQT.

Các ưu đãi

 • Giảm 10% cho các đăng ký trước ngày 03/09/2020
 • Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
 • Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
 • Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và Deloitte
 • Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
 • Giảm 5% cho các công ty, cá nhân tham dự trong mạng lưới được thành viên hội đồng VCGI giới thiệu
 • Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

(*) Chỉ áp dụng 01 mức ưu đãi cao nhất

Đăng ký và Thanh toán

Phí tham dự: 4.000.000đ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). Các khoản thanh toán cần được hoàn thành trước ngày 07/09/2020

Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Email: info@viod.vn

Hotline: +84 9 3624 9697

 

 

Start Time

8:00 am

Thursday, 10/09/2020

Finish Time

12:00 pm

Friday, 11/09/2020

Venue

Online

View map here

Total Seats

30

Program Fee

Call for price