Giới thiệu về ACMP7

Luật Doanh nghiệp 2020 khuyến khích các công ty cổ phần áp dụng thông lệ quản trị tốt và đưa ra hai lựa chọn cho doanh nghiệp: (i) giữ nguyên mô hình Ban kiểm soát hiện có; hoặc (ii) thành lập một Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với yêu cầu có tối thiểu 20% thành viên độc lập trong HĐQT. Mô hình Ủy ban Kiểm toán (UBKT) ở nhiều nước đã chứng minh được tính hiệu quả đối với các hoạt động quản trị công ty. Các quy định

Có tổng cộng 20 Thông lệ Tốt được khuyến nghị nằm trong 7 nhóm Nguyên tắc chi tiết có đề cập đến Ủy ban Kiểm toán trong Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất mới được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vào ngày 13/8/2019.

Với tinh thần đổi mới, hiện một số công ty Việt nam đã tiên phong áp dụng mô hình này. Số lượng các doanh nghiệp niêm yết đại chúng (kể cả các công ty cổ phần) áp dụng mô hình UBKT đã tăng đáng kể sau khi Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 có hiệu lực. Trên thực tế, các công ty cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc chuyển đổi và thực hiện do thiếu các văn bản tài liệu hướng dẫn cũng như thiếu các kinh nghiệm thực tiễn triển khai. Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) xin trân trọng giới thiệu “Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP)” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai mô hình này tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 7 chương trình này được thực hiện bởi VIOD tiếp theo sự thành công của sáu khóa ACMP trước cũng như các chương trình khác dành cho thành viên HĐQT của VIOD. Cho đến thời điểm này đã có tổng số hơn 460 thành viên HĐQT và các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp đã tham gia vào các Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD. Chương trình này được thiết kế với sự hợp tác cùng IFC và PwC Việt Nam phù hợp cho các công ty Việt Nam, dựa trên Chương trình ACMP gốc phiên bản tiếng Anh của IFC đã được VIOD cho ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 5 năm 2018.

Chương trình ACMP7 là cơ hội để các thành viên tham dự trao đổi chi tiết cơ cấu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của UBKT theo các quy định pháp luật như Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán, các qui định hướng dẫn thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ/CP ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019. Chương trình cũng sẽ dành thời gian đáng kể để trao đổi và chia sẻ về các thông lệ thực tiễn của các công ty hang đầu của Việt Nam để giúp các thành viên tham dự thực hiện tốt và hiệu quả mô hình Ủy ban Kiểm toán.

Chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt. Vui lòng xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

Đối tượng tham dự ACMP7

Chương trình này được thiết kế hướng tới các công ty cổ phần, đại chúng có xu hướng xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế. Cụ thể, chương trình này hướng đến các đối tượng:

 • Thành viên HĐQT bao gồm cả thành viên độc lập và không độc lập
 • Thành viên của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)
 • Thành viên của Ban Kiểm soát (BKS)
 • Thư ký Công ty, lãnh đạo của Kiểm toán Nội bộ, những người muốn tìm hiểu hoạt động của UBKT
 • Các cá nhân muốn theo đuổi nghề nghiệp là thành viên độc lập trong HĐQT

Mục đích của ACMP7

 • Chương trình này sẽ cung cấp những hiểu biết đúng đắn ở góc độ pháp lý bao gồm cả luật doanh nghiệp 2020 và các quy định của luật chứng khoán cũng như các thông lệ quốc tế cho HĐQT trong việc xây dựng và hoàn thiện chức năng hoạt động của UBKT, nhằm hỗ trợ đắc lực cho HĐQT trong vai trò định hướng và giám sát.
 • Chương trình sẽ trao đổi về vai trò và các hành động của UBKT để có thể đáp ứng được các quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ/CP cũng như thông tư 66/2020/TT-BTC về quy chế kiểm toán nội bộ mẫu.
 • Chương trình sẽ chia sẻ các thông lệ tốt liên quan đến UBKT được giới thiệu trong Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất được UBCK và IFC ban hành vào ngày 13/8/2019.
 • Chương trình cũng sẽ đưa ra các bộ công cụ thực tiễn mà Ủy ban Kiểm toán có thể sử dụng. Thông qua các trao đổi/chia sẻ thực tiễn và bộ công cụ này, chương trình sẽ giúp người tham gia có cái nhìn thực tế nhất về hoạt động của UBKT
 • Chương trình cũng là nơi chia sẻ và giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp phải khi vận hành mô hình Ủy ban Kiểm toán
 • Chương trình hai ngày này cũng là cơ hội để các thành viên HĐQT học hỏi, trao đổi thông tin và giao lưu thông qua mạng lưới các thành viên và người hướng dẫn/diễn giả của VIOD.

Tại sao nên tham dự ACMP7

 • Chương trình có sự tham gia của những người hướng dẫn/diễn giả có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai mô hình UBKT. Chương trình được thiết kế có các phiên thảo luận và chia sẻ về luật pháp và thực tiễn về thành lập và vận hành mô hình UBKT với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.
 • Chương trình kết hợp hài hòa giữa thông lệ quốc tế tốt nhất, quy định của Việt Nam và thực tiễn triển khai để đưa ra các nội dung có tính phù hợp nhất đối với các công ty Việt Nam
 • Người tham gia Chương trình sẽ được tiếp cận và ứng dụng bộ công cụ được thiết kế riêng biệt cho UBKT để xử lý các vấn đề hàng ngày mà UBKT cần đối mặt
 • Thành viên tham gia Chương trình sẽ có cơ hội tham gia mạng lưới nghề nghiệp với các đồng nghiệp trong ngành qua đó có thể học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như cập nhật các thay đổi trong nghề.
 • Cách thức tổ chức đào tạo tiên tiến, được áp dụng phù hợp cho các chương trình mà thành viên tham gia là các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức.
 • Đây là chương trình nằm trong chuỗi “Chương trình quản trị tiên tiến (GEP)” của VIOD dành cho thành viên Hội đồng quản trị và vì vậy người tham dự sẽ được tính điểm CPD là điểm tích lũy liên tục khi tham dự các chương trình trong chuỗi này của VIOD.

Phí tham dự và Các mức chiết khấu ưu đãi

Phí tham dự:
11.000.000 VNĐ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chiết khấu ưu đãi được áp dụng).

Chỉ áp dụng 01 mức ưu đãi cao nhất

 • Giảm 10% cho các đăng ký và thanh toán trước ngày 12/3/2021
 • Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
 • Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
 • Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và PwC
 • Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
 • Giảm 5% cho các đối tượng được thành viên hội đồng VCGI và ACCA giới thiệu
 • Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

Điều khoản và Điều lệ

1.Do số lượng ghế hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa nhận được thư xác nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận.
2.Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công không muộn hơn ngày 23/3/2021
3.Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Chương trình chính thức kết thúc
4.Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp thành viên không tham dự

* VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan

Chính sách hủy khi đã đăng ký và nộp phí tham dự

Khi các cá nhân hoặc các tổ chức đã đăng ký, được xác nhận và đã nộp phí tham dự vào các chương trình và/hoặc các sự kiện có thu phí của VIOD (sau đây gọi chung là “Người đã đăng ký”) nhưng vì một lý do nào đó không tham dự được chương trình thì sẽ áp dụng các chính sách như sau:

 • Người hoặc tổ chức đã đăng ký có thể chuyển lại phần đăng ký của mình cho người khác tham dự không muộn quá 3 ngày trước khi bắt đầu chương trình/sự kiện đã đăng ký với điều kiện người đăng ký thay thế phải được VIOD chấp nhận.
 • Nếu Người đã đăng ký thông báo về việc hủy tham dự chương trình/sự kiện đã đăng ký trước ít nhất 5 ngày làm việc thông qua email hoặc điện thoại, Người đã đăng ký có quyền chọn một trong hai phương án:
  • VIOD sẽ hoàn trả 50% số tiền đã nộp; hoặc
  • VIOD sẽ bảo lưu quyền đăng ký cho các chương trình trong tương lai.
 • Nếu Người đã đăng ký thông báo về việc hủy tham dự chương trình/sự kiện đã đăng ký ít hơn 5 ngày làm việc thì VIOD sẽ không hoàn trả cũng như không bảo lưu quyền đăng ký này cho các chương trình tương lai.

Ứng phó với Covid-19

Trong trạng thái bình thường mới, VIOD và đơn vị cung cấp địa điểm tổ chức cam kết tuân thủ các quy định đưa ra về phòng ngừa Covid-19. VIOD và đơn vị cung cấp địa điểm sẽ áp dụng các biện pháp tốt nhất có thể nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham dự cũng như những người hướng dẫn.

 

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký học vui lòng liên hệ

Email: info@viod.vn
Hotline: +84 (0)93 624 9697
Web: www.viod.vn

 

 

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Năm, 25/03/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Sáu, 26/03/2021

Venue / Địa điểm

Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price