Hội thảo Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến

Với định hướng Quản trị công ty là yếu tố nền tảng cho việc phát triển bền vững của Doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Viên Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM) và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) đồng tổ chức Hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến”.

Sau năm năm thi hành, đến nay Luật Doanh nghiệp 2014 đã được dự thảo sửa đổi một số điều nhằm góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư kinh doanh, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết hội nhập của Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng mức độ bình đẳng cho cổ đông, nhà đầu tư tại Công ty cổ phần. Hội thảo này là cơ hội để Quý Công ty cập nhật thông tin, đóng góp ý kiến cũng như được giải đáp các vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời đại diện Quý Công ty đến tham dự Hội thảo với nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian: 8h00 -11h45 ngày 09/10/2019
  • Địa điểm: Hội trường lầu 11 Exchange Tower – Sở GDCK TP.HCM, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, người phụ trách Pháp chế – Tuân thủ, người phụ trách Quản trị công ty.
  • Nội dung chương trình: vui lòng xem tại đây

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Công ty vui lòng gửi đăng ký tham dự về Ms. Phạm Thị Mai (Phòng Đối Ngoại): Điện thoại: 028 38 217 713 (Ext: 2006) hoặc email: maipt@hsx.vn trước ngày 04/10/2019.

 

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Tư, 09/10/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

11:45 sáng

Thứ Tư, 09/10/2019

Venue / Địa điểm

Hội trường lầu 11 Exchange Tower - Sở GDCK TP.HCM, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price