Tổng quan

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (“DCP”) được Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật chính của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”), hợp tác cùng SECO và Chính phủ Nhật Bản.
DCP là chương trình nòng cốt nằm trong chuỗi các Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD, được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về phát triển chuyên môn, cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho HĐQT.
Chương trình này liên tục được VIOD cập nhật nhằm giúp người tham dự tăng cường hiểu biết về các thông lệ quản trị tốt được quốc tế ghi nhận, góp phần thúc đẩy thực hành quản trị tốt tại các doanh nghiệp.

Chương trình được thực hiện song ngữ Anh – Việt. Chi tiết tại đây.

Chương trình có lợi gì cho bạn?

 • Trang bị kiến thức cần thiết về các thông lệ QTCT tốt cũng như các quy định luật pháp hiện hành
 • Giao lưu trực tiếp với đội ngũ Hướng dẫn viên và diễn giả có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế
 • Được tiếp cận với mạng lưới cộng sự danh tiếng và trở thành một phần của cộng đồng cựu học viên
 • Được ghi nhận 30 giờ học CPD trong các chương trình Chứng nhận Quản trị tiên tiến của VIOD

Chương trình có lợi ích gì cho công ty?

 • Thu hút được nguồn vốn bên ngoài tốt hơn
 • Cải thiện quy trình ra quyết định
 • Cải thiện quản lý và kiểm soát rủi ro
 • Chuẩn bị cho việc huy động vốn (IPO)
 • Tối đa hóa sự bền vững trong dài hạn

Ai nên tham gia?

 • Thành viên HĐQT hiện tại và tiềm năng
 • Lãnh đạo điều hành cấp cao

Chương trình được thực hiện như thế nào?

Chương trình này bao gồm ba ngày tham gia tập trung này sẽ cung cấp cho người tham dự các kiến
thức chuyên sâu, nghiên cứu tình huống, và bài tập để phát triển kỹ năng của thành viên HĐQT. Chương trình sẽ có tính tương tác cao và khuyến khích học viên chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm bản thân. Các modules DCP sẽ có sự tham gia trợ giúp của nhiều người hướng dẫn và diễn giả khách mời khác nhau có kiến thức chuyên sâu về chủ đề và kinh nghiệm phong phú về hoạt động của HĐQT. Sau khi hoàn thành thành công chương trình, người tham dự sẽ nhận được chứng chỉ do VIOD cấp.

Các chủ đề và các module

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT bao gồm chín module về kiến thức cơ bản trong quản trị công ty mà một thành viên HĐQT cần có. Những module này sẽ được hỗ trợ thực hiện thông qua bài giảng, tờ bài tập, nghiên cứu tình huống, câu hỏi, video và chia nhóm thảo luận để có tương tác hiệu quả nhất giữa người hướng dẫn và người tham dự

Học phí Chương trình

24.000.000 VNĐ/chương trình 3 ngày (chưa bao gồm 10% VAT)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng platinum
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Giảm giá 10% cho đăng ký sớm và hoàn tất thanh toán trước ngày 14/11/2019

Liên hệ với VIOD để có thông tin về chương trình giảm giá khác

 

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký học vui lòng liên hệ

Email: info@viod.vn

Hotline: +84 (0)93 624 9697

Web: www.viod.vn

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Tư, 04/12/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

4:00 chiều

Thứ Sáu, 06/12/2019

Venue / Địa điểm

Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

24.000.000 VNĐ/chương trình 3 ngày (chưa bao gồm 10% VAT)