Tổng quan

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty mới được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ngày 13/8/2019 (Bộ Nguyên tắc) khuyến nghị Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần thành lập chức năng kiểm toán nội bộ để có đảm bảo khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của tổ chức. Trong mô hình 3 tuyến phòng thủ được đưa ra bởi Viện Kiểm toán viên Nội bộ Hoa Kỳ (IIA), Kiểm toán Nội bộ (KTNB) là lớp thứ 3 để hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban điều hành giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.
Trong khi KTNB từ lâu đã là một trong các chức năng được công nhận rộng rãi ở trong các mô hình quản trị tốt ở thế giới thì ở Việt Nam, KTNB mới chỉ được quy định trong một số các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm. Ngày 22 tháng 1 năm 2019, thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 05/2019/NĐ-CP (NĐ05) quy định về hoạt động KTNB đối với các doanh nghiệp. Nghị định này mở ra một cơ hội tốt nhằm tăng cường và hoàn thiện các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là một thách thức do mô hình KTNB còn khá mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Với mong muốn đưa ra một bức tranh tổng quát về KTNB cho các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể định hướng được việc thành lập và vận hành một chức năng KTNB, VIOD phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Deloitte VIệt Nam xin giới thiệu chương trình IAFB lần thứ 3: “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị”.

Chi tiết Chương trình xin xem tại đây

Mục tiêu

Nhằm cung cấp các thông tin sau cho các lãnh đạo doanh nghiệp:

  • Các quy định chính của NĐ05 áp dụng đối với các doanh nghiệp
  • Tại sao cần phải có KTNB
  • Vai trò của KTNB trong vai trò hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong các hoạt động giám sát cũng như ra quyết định
  • Vai trò của Hội đồng Quản trị đối với KTNB
  • Các kiến thức và công cụ mà Hội đồng Quản trị có thể sử dụng để thành lập, vận hành và giám sát chức năng KTNB.

Đối tượng tham dự

Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh tại NĐ05 cũng như các doanh nghiệp khác có quan tâm đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB theo thông lệ quốc tế và qui định tại Việt Nam. Cụ thể, Chương trình này sẽ hướng đến các lãnh đạo có ảnh hưởng đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB, bao gồm:

  • Thành viên HĐQT
  • Thành viên của Ủy ban Kiểm toám (UBKT)
  • Thành viên của Ban Kiểm soát
  • Thành viên Ban Điều hành phụ trách các vấn đề về rủi ro và kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng/ban KTNB

Đăng ký và Thanh toán

Phí tham dự: 5.000.000đ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT).
Các khoản thanh toán cần được hoàn thành trước ngày
26/09/2019

Các ưu đãi

* Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
* Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
** Giảm 10% cho các đăng ký trước ngày
20/09/2019
** Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và Deloitte
** Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
** Giảm 5% cho các công ty, người tham dự trong mạng lưới được thành viên hội đồng VCGI giới thiệu
** Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

Các ưu đãi (*) và (**) sẽ chỉ chỉ áp dụng 01 mức cao nhất. Riêng đối với các ưu đãi (**), VIOD sẽ ưu đãi thêm 5% đối với những người tham dự đã hoàn thành ít nhất 01 chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD tính đến thời điểm đăng ký. Các chương trình GEP của VIOD cho đến thời điểm này được bao gồm các mã chương trình: DCP, ACMP, IAFB.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Email: info@viod.vn

Hotline: +84 9 3624 9697

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Sáu, 27/09/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Sáu, 27/09/2019

Venue / Địa điểm

Phòng Phú Quốc, Khách sạn Intercontinental Sài Gòn, Góc đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Phí tham dự: 5.000.000đ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT).