TỔNG QUAN

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vào ngày 13/8/2019 (Bộ Nguyên tắc) khuyến nghị Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần thành lập chức năng kiểm toán nội bộ để có đảm bảo khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của tổ chức. Trong mô hình 3 tuyến phòng thủ được đưa ra bởi Viện Kiểm toán viên Nội bộ Hoa Kỳ (IIA), Kiểm toán Nội bộ (KTNB) là lớp thứ 3 để hỗ trợ HĐQT và Ban điều hành giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra.
Trong khi KTNB từ lâu đã là một trong các chức năng được công nhận rộng rãi trong các mô hình quản trị tốt ở thế giới thì đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm), các quy định về KTNB mới chỉ được nêu lên tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do thủ tướng chính phủ ban hành vào tháng 1 năm 2019 (NĐ05). Nghị định này mở ra một cơ hội tốt nhằm tăng cường và hoàn thiện các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là một thách thức do mô hình KTNB còn khá mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Các doanh nghiệp chỉ còn chưa đầy 3 tháng để thành lập và vận hành chức năng KTNB trước thời hạn 1/4/2021 theo như yêu cầu tại NĐ05.
Với mong muốn đưa ra một bức tranh tổng quát về KTNB cho các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể định hướng được việc thành lập và vận hành một chức năng KTNB, VIOD phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Deloitte Việt Nam xin giới thiệu chương trình trực tuyến “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị – IAFB”. Chương trình này cũng giúp các tổ chức đã thành lập chức năng KTNB đánh giá lại hiệu quả của chức năng này tại đơn vị của mình.

Chi tiết Chương trình xin xem TẠI ĐÂY

Mục tiêu

Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin sau cho các lãnh đạo doanh nghiệp:

 • Tại sao cần phải có KTNB?
 • Vai trò của KTNB trong vai trò hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành trong các hoạt động giám sát cũng như ra quyết định
 • Vai trò của HĐQT/UBKT đối với KTNB
 • Các kiến thức và công cụ mà HĐQT có thể sử dụng để thành lập, vận hành và giám sát chức năng KTNB.

Chương trình cũng sẽ cập nhật các nội dung được quy định tại NĐ05, Thông tư 06/2020/TT-BTC ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2020 cũng như các thông lệ tốt về KTNB được giới thiệu tại Bộ Nguyên tắc để các doanh nghiệp có định hướng thành lập và triển khai hoạt động KTNB tại đơn vị của mình.

Đối tượng tham dự

Chương trình này được thiết kế dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh tại NĐ05 cũng như các doanh nghiệp khác có quan tâm đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB theo thông lệ quốc tế và quy định tại Việt Nam. Cụ thể, chương trình này sẽ hướng đến các lãnh đạo có ảnh hưởng đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB bao gồm:

 • Thành viên HĐQT
 • Thành viên của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)
 • Thành viên của Ban Kiểm soát
 • Thành viên Ban điều hành phụ trách các vấn đề về rủi ro và kiểm soát
 • Lãnh đạo phòng/Ban KTNB
 • Các cá nhân khác có quan tâm

Người tham dự hoàn thành thành công chương trình IAFB4 sẽ được ghi nhận 8 giờ học CPD trong các chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD dành cho các thành viên HĐQT.

Các ưu đãi

 • Giảm 10% cho các đăng ký trước ngày 12/01/2021
 • Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
 • Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
 • Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và Deloitte
 • Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
 • Giảm 5% cho các công ty, cá nhân tham dự trong mạng lưới được thành viên hội đồng VCGI giới thiệu
 • Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

(*) Chỉ áp dụng 01 mức ưu đãi cao nhất

Đăng ký và Thanh toán

Phí tham dự: 5.500.000đ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). Các khoản thanh toán cần được hoàn thành trước ngày 19/01/2021

Chính sách hủy khi đã đăng ký và nộp phí tham dự

 1. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả các tổ chức và cá nhân là đối tượng đăng ký tham dự và đã nộp phí tham dự vào các chương trình và sự kiện có thu phí của VIOD.

 1. Nội dung chính sách

Khi các cá nhân hoặc các tổ chức đã đăng ký, được xác nhận và đã nộp phí tham dự vào các chương trình và/hoặc các sự kiện có thu phí của VIOD (sau đây gọi chung là “Người đã đăng ký”) nhưng vì một lý do nào đó không tham dự được chương trình thì sẽ áp dụng các chính sách như sau:

 • Người hoặc tổ chức đã đăng ký có thể chuyển lại phần đăng ký của mình cho người khác tham dự không muộn quá 3 ngày trước khi bắt đầu chương trình/sự kiện đã đăng ký với điều kiện người đăng ký thay thế phải được VIOD chấp nhận.
 • Nếu Người đã đăng ký thông báo về việc hủy tham dự chương trình/sự kiện đã đăng ký trước ít nhất 5 ngày làm việc thông qua email hoặc điện thoại, Người đã đăng ký có quyền chọn một trong hai phương án:
  • VIOD sẽ hoàn trả 50% số tiền đã nộp; hoặc
  • VIOD sẽ bảo lưu quyền đăng ký cho các chương trình trong tương lai.
 • Nếu Người đã đăng ký thông báo về việc hủy tham dự chương trình/sự kiện đã đăng ký ít hơn 5 ngày làm việc thì VIOD sẽ không hoàn trả cũng như không bảo lưu quyền đăng ký này cho các chương trình tương lai.
 1. Điều khoản thi hành
 • Chính sách này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 có hiệu lực cho đến khi có chính sách thay thế.
 • Các chính sách trước đây mâu thuẫn với chính sách này sẽ bị chính sách này thay thế.
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có những vận dụng khác với các quy định trong chính sách này phải trình cho Tổng Giám đốc Công ty duyệt trước khi thực hiện.
 • Những vấn đề chưa được quy định trong chính sách này thì thực hiện theo quy định của từng chương trình cụ thể và theo thỏa thuận của các bên liên quan.
 • Trong quá trình thực hiện chính sách này, nếu phát hiện những nội dung quy định chưa phù hợp, Tổng Giám đốc Công ty có quyền bổ sung.

Ứng phó với Covid-19

Trong trạng thái bình thường mới, VIOD và đơn vị cung cấp địa điểm tổ chức cam kết tuân thủ các quy định đưa ra về phòng ngừa Covid-19. VIOD và đơn vị cung cấp địa điểm sẽ áp dụng các biện pháp tốt nhất có thể nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham dự cũng như những người hướng dẫn.

 

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký học vui lòng liên hệ

Email: info@viod.vn
Hotline: +84 (0)93 624 9697
Web: www.viod.vn

 

 

 

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Sáu, 22/01/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Sáu, 22/01/2021

Venue / Địa điểm

Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Phí tham dự: 5.500.000đ/thành viên tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chiết khấu ưu đãi được áp dụng)