Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP2 được tổ chức bởi VIOD tiếp theo sự thành công của DIP1 với sự hỗ trợ kỹ thuật của IFC, hợp tác cùng Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (“SECO”) và Chính phủ Nhật Bản. Đây là một chương trình ngắn nhằm giới thiệu tới các thành viên HĐQT, đặc biệt là các thành viên HĐQT mới và các thành viên của các công ty đang có kế hoạch hoặc mới hoàn thành chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng về các khái niệm cơ bản về quản trị công ty tốt. Chương trình giúp các thành viên tham dự hiểu được những quyền, nghĩa vụ và kỳ vọng đối với các thành viên HĐQT để qua đó chuẩn bị tốt cho công việc của họ.

Chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt. Chi tiết TẠI ĐÂY.

Đối tượng tham dự

 • Các thành viên HĐQT, đặc biệt là các thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm
 • Các thành viên HĐQT của các công ty có dự định hoặc mới hoàn thành việc chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO)
 • Các cá nhân quan tâm đến việc thực hành quản trị công ty theo thông lệ tốt

Giá trị & Lợi ích của Chương trình

 • Cung cấp khung kiến thức hệ thống về thông lệ và quy định về quản trị công ty
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của từng thành viên trong HĐQT từ đó giúp cho doanh nghiệp có khả năng thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đang có kế hoạch hoặc mới hoàn thành chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.
 •  Được ghi nhận 8 giờ học CPD trong các chương trình Chứng nhận Quản trị tiên tiến của VIOD dành cho các thành viên HĐQT
 • Có thể đăng ký để được miễn 4 giờ tham dự với bất kỳ nội dung nào trong Ngày 1 của Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP) và được hưởng mức chiết khấu 15% trên mức phí tốt nhất được áp dụng của chương trình
 • Đảm bảo duy trì việc trau dồi kiến thức ngay trong mùa dịch thông qua việc học trực tuyến”

Chương trình được thực hiện như thế nào?

Chương trình sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt trong hai buổi chiều thông qua ứng dụng Zoom Meeting của VIOD. Chương trình bao gồm 4 modules mang tính tương tác cao giúp người tham dự hiểu được các khái niệm cơ bản của quản trị công ty, hướng dẫn thực thi vai trò và nhiệm vụ của HĐQT hiệu quả và cung cấp tổng quan về các quy định quản trị công ty hiện hành.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021

Thời gianNội dung
08:00 – 08:15Truy cập Zoom
08:15 – 08:20Mở đầu
08:20 – 08:45Giới thiệu và làm quen
08:45 – 09:45Module 1: Quản trị công ty là gì và tầm quan trọng của quản trị công ty?
 
 • Các nội dung cơ bản và tầm quan trọng của Quản trị Công ty 
 • Khung và nguyên tắc quản trị công ty
 • Các trường hợp thực tế và xu hướng quản trị công ty
 • Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất của Việt Nam
09:45 – 09:55Nghỉ giải lao
09:55 – 11:50
(gồm 5p nghỉ giải lao)
Module 2: Xây dựng Hội đồng Quản trị Hiệu quả
 
 • Vai trò và trách nhiệm của HĐQT
 • Vai trò của các chủ thể quản trị (cổ đông, HĐQT, ban điều hành…)
 • Các yếu tố cấu thành HĐQT hiệu quả: Thành phần HĐQT; Các Ủy ban HĐQT; Vai trò của chủ tịch HĐQT
 • Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc
 • Vai trò của thành viên HĐQT độc lập
 • Vai trò của thư ký công ty.

 Bài tập tình huống 1

11:50 – 12:00Tổng kết và đánh giá ngày 1

Ngày 27 tháng 8 năm 2021

Thời gianNội dung
08:00 – 08:15Truy cập Zoom
08:15 – 08:20Khởi động đầu ngày
08:20 – 10:15
(gồm 5p nghỉ giải lao)
Module 3: Thành viên HĐQT hiệu quả
 
 • Trách nhiệm của thành viên HĐQT
 • Các loại thành viên HĐQT khác nhau (thành viên độc lập, điều hành, không tham gia điều hành)
 • Trách nhiệm của thành viên HĐQT là người đại diện vốn
 • Các yếu tố của một thành viên HĐQT hiệu quả
 • Lãnh đạo về mặt đạo đức và các quan điểm người lãnh đạo
 • Vai trò của thành viên HĐQT trong các cuộc họp

Bài tập tình huống 2

 

10:15 – 10:20Nghỉ giải lao
10:20 – 11:50Module 4: Khung pháp lý về Quản trị Công ty
 
 • Khung pháp lý về quản trị công ty
 • Trách nhiệm pháp lý của thành viên HĐQT
 • Cập nhật các qui định pháp lý mới
 • Hỏi & đáp về qui định của pháp luật
11:50 – 12:00Kế thúc chương trình
Tổng kết, đánh giá

(*) Chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn

Điều kiện hoàn thành

Để đủ điều kiện nhận chứng nhận DIP, mỗi người tham gia cần tham dự đầy đủ thời gian của chương trình. Trong những trường hợp rất đặc biệt, chúng tôi chỉ chấp nhận đến muộn hoặc rời đi trước thời điểm kết thúc mỗi buổi mười lăm phút (tổng cộng vắng 30 phút cho toàn bộ chương trình).

Chứng nhận hoàn thành DIP do VIOD xác nhận sẽ chỉ được trao sau khi hoàn thành các yêu cầu tham dự.

 

Người hướng dẫn

Tạ Thanh Bình

Tạ Thanh Bình

Vụ trưởng Vụ phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tạ Thanh Bình

Vụ trưởng Vụ phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tạ Thanh Bình

Vụ trưởng Vụ phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bà tốt nghiệp Th.s Luật học tại Đại học Paris II-Pantheon Assas và nhận bằng Tiến sỹ Luật học tại Đại học Luật Hà nội, là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Bà đã có gần 20 năm công tác trong lĩnh vực hoạch định chính sách cho sự phát triển thị trường chứng khoán và có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực Quản trị công ty đại chúng, đã tham gia xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung này như Luật Chứng khoán, Nghị định về quản trị công ty đại chúng, Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin trên TTCK

Vũ Quang Thịnh

Vũ Quang Thịnh

Giám đốc Điều hành, Quỹ Dynam Capital & Thành viên HĐQT VIOD

Vũ Quang Thịnh

Giám đốc Điều hành, Quỹ Dynam Capital & Thành viên HĐQT VIOD

Vũ Quang Thịnh

Giám đốc Điều hành, Quỹ Dynam Capital & Thành viên HĐQT VIOD

Trước khi làm việc tại Quỹ Dynam Capital, ông Thịnh là CEO và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietnam Holding (VNHAM), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị của Quỹ. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và tư vấn quản trị.

Trước khi tham gia điều hành VNHAM, ông Thịnh là Giám đốc Điều hành của một công ty quản lý quỹ của Việt Nam, Giám đốc Điều hành của Công ty tư vấn Quản lý MCG, và là Trưởng Bộ phận tư vấn quản lý của KPMG Việt Nam.

Ngoài việc tham gia làm thành viên Hội đồng Quản trị của một số công ty niêm yết và công ty tư nhân tại Việt nam, ông Thịnh còn giảng dạy các Chương trình quản trị cho lãnh đạo tại Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Quốc Gia, Viện Quản trị Kinh doanh Đại học FPT và Trường Doanh nhân PACE.

Ông tốt nghiệp chuyên ngành Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Washington tại Hoa Kỳ.

Hoàng Đức Hùng

Hoàng Đức Hùng

Sáng lập & Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam & Chủ tịch UBKT CTCP Gentis

Hoàng Đức Hùng

Sáng lập & Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam & Chủ tịch UBKT CTCP Gentis

Hoàng Đức Hùng

Sáng lập & Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam & Chủ tịch UBKT CTCP Gentis

Ông hiện đang là thành viên Hội đồng Cố vấn của VIOD. Ông Hoàng Đức Hùng cũng là thành viên thường trực hỗ trợ Sáng kiến Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VCGI) và là thành viên Ủy ban Tư vấn Chiến lược của CPA Australia miền Bắc Việt Nam (2019-2021). Ông Hùng có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán tại các công ty Big 4 ở Đông Nam Á, Australia và Hoa Kỳ. Ông là Sáng lập viên và Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam và hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gentis (nhiệm kỳ 2021-2025).

Ông từng là tư vấn chính hỗ trợ các dự án của Ngân hàng Thế giới cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình ban hành Nghị định Kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính (Nghị định 05), biên dịch bản tiếng Việt nội dung bắt buộc IPPF và Chuẩn mực KTNB của IIA, soạn thảo Sổ tay Hướng dẫn Triển khai KTNB cho các doanh nghiệp và cho các Bộ, các Ủy ban Nhân sân tỉnh và Đơn vị Hành chính Sự nghiệp là đối tượng bắt buộc thiết lập chức năng KTNB, tư vấn nâng cao năng kiểm toán nội bộ cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thời là Tư vấn Phụ trách xây dựng quy định và hướng dẫn Giám sát Tài chính các Doanh nghiệp Nhà nước (Nghị định 61). Ông cũng tham gia nhiều dự án tư vấn tái cấu trúc và cổ phần hóa doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm việc tư vấn hỗ trợ tăng cường quản trị công ty theo thông lệ và quy định hiện hành.

Ông Hùng có bằng MBA chuyên ngành Tài chính Quốc tế của trường Đại học Oxford Brookes (Anh), chứng nhận thành viên HĐQT chuyên nghiệp (DCP) của Thai IOD, chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ quốc tế (CIA) và là thành viên Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA). Ông cũng hiệnlà thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Australia (CPA Australia), và đã từng là hội viên kỳ cựu của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và thành viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông Hùng cũng là Tư vấn Doanh nghiệp Gia đình Chuyên nghiệp theo các chương trình chuyên sâu của Viện Doanh nghiệp Gia đình (FFI).

Ts. Nguyễn Thu Hiền

Ts. Nguyễn Thu Hiền

Chuyên gia Quản trị Công ty ASEAN

Ts. Nguyễn Thu Hiền

Chuyên gia Quản trị Công ty ASEAN

Ts. Nguyễn Thu Hiền

Chuyên gia Quản trị Công ty ASEAN

Ts. Nguyễn Thu Hiền là thành viên của Ủy ban Đánh giá Quản trị Công ty của Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, một sáng kiến của Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) từ năm 2012. Bà là thành viên của hội đồng đánh giá Quản Trị Công Ty của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết Việt Nam 2018-2020. Bà đã thực hiện các dự án Thẻ điểm quản trị công ty Việt Nam của IFC-SSC-GCGF trong các năm 2010-2012.

Ts. Hiền từng đảm trách vị trí Phó trưởng khoa Quản lý Công nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa VNU-TPHCM từ năm 2009-2013 và hiện là Giám Đốc Chương trình MBA Maastricht Việt Nam từ năm 2012. Bà có nhiều kinh nghiệm tư vấn, nghiên cứu, và đào tạo cho lãnh đạo cấp cao và thành viên HĐQT của các công ty về tài chính doanh nghiệp, quản trị công ty, và mua bán và sáp nhập. Ts.Hiền có bằng cử nhân Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế TP HCM; Bằng MBA của Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan); Tiến sĩ tài chính của Đại Học Old Dominion (USA); và đã tham gia các khóa Đào tạo Giảng viên của IFC về QTCT. Bà cũng hoàn thành Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT 183/2013 (AEC) của Viện Thành viên HĐQT Thái Lan.

Nguyễn Viết Thịnh

Nguyễn Viết Thịnh

Tổng Giám đốc điều hành của VIOD

Nguyễn Viết Thịnh

Tổng Giám đốc điều hành của VIOD

Nguyễn Viết Thịnh

Tổng Giám đốc điều hành của VIOD

Ông Thịnh có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Rủi ro, Quản trị Doanh nghiệp và Tuân thủ ở Việt Nam và trong khu vực. Trước khi tham gia

VIOD, ông đã làm 16 tại PwC với vai trò lãnh đạo nhóm dịch vụ Kiểm toán Nội bộ và Quản lý Rủi ro tại văn phòng Hà Nội với các khách hàng ở các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Ông cũng từng là Trưởng Ban Kiểm soát của một tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ăn uống.

Ông Thịnh là diễn giả thường xuyên tại các sự kiện công chúng được tổ chức bởi các tổ chức chuyên ngành như PwC, VCCI, IFC, EU, ACCA, VACPA… với các chủ đề khác nhau liên quan đến kiểm toán nội bộ, hiệu quả tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Từ năm 2013, ông Thịnh cũng là trưởng nhóm giám khảo chấm báo cáo Phát triển Bền vững, một giải thưởng thường niên được tổ chức bởi HOSE, HNX, SSC, Dragon Capital và Báo Đầu tư dành cho các công ty niêm yết. Ông cũng là Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban Hội viên ACCA. Ông Thịnh có bằng MBA của trường đại học Latrobe và cũng là Hội viên Kỳ cựu của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc và Kiểm toán Viên Nội bộ Công chứng.

Phí tham dự

VND 9,500,000/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chiết khấu ưu đãi được áp dụng)

Chỉ áp dụng 01 mức ưu đãi cao nhất

 • Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
 • Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
 • Giảm 10% cho các đăng ký và thanh toán trước ngày 20/8/2021
 • Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

Vui lòng liên hệ VIOD để có thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi khác

Đăng ký

Vui lòng tải và điền Phiếu Đăng ký hoặc Đăng ký Online

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ

1. Do số lượng hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa nhận được thư xác nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận.
2. Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công trước ngày 23/8/2021.
3. Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Chương trình chính thức kết thúc.
4. Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp người đăng ký không tham dự.
5. VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan.

Chính sách hủy khi đã đăng ký và nộp phí tham dự

Khi các cá nhân hoặc các tổ chức đã đăng ký, được xác nhận và đã nộp phí tham dự vào các chương trình và/hoặc các sự kiện có thu phí của VIOD (sau đây gọi chung là “Người đã đăng ký”) nhưng vì một lý do nào đó không tham dự được chương trình thì sẽ áp dụng các chính sách như sau:

 • Người hoặc tổ chức đã đăng ký có thể chuyển lại phần đăng ký của mình cho người khác tham dự không muộn quá 3 ngày trước khi bắt đầu chương trình/sự kiện đã đăng ký với điều kiện người đăng ký thay thế phải được VIOD chấp nhận.
 • Nếu Người đã đăng ký thông báo về việc hủy tham dự chương trình/sự kiện đã đăng ký trước ít nhất 5 ngày làm việc thông qua email hoặc điện thoại, Người đã đăng ký có quyền chọn một trong hai phương án:
  • VIOD sẽ hoàn trả 50% số tiền đã nộp; hoặc
  • VIOD sẽ bảo lưu quyền đăng ký cho các chương trình trong tương lai.
 • Nếu Người đã đăng ký thông báo về việc hủy tham dự chương trình/sự kiện đã đăng ký ít hơn 5 ngày làm việc thì VIOD sẽ không hoàn trả cũng như không bảo lưu quyền đăng ký này cho các chương trình tương lai.

 

Xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Chương trình qua email event@viod.vn hoặc số điện thoại: 0948 069 918 (Vân Anh) hoặc 0968 578 259 (Thái Hà) để được hỗ trợ thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:15 sáng

Thứ Năm, 26/08/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

12:00 chiều

Thứ Sáu, 27/08/2021

Venue / Địa điểm

Trực tuyến qua ZOOM

View map here

Total Seats / Số chỗ

40

Program Fee / Lệ phí

VND 9,500,000/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chiết khấu ưu đãi được áp dụng)