Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời


CHƯƠNG TRÌNH

 

Đăng nhập (14:45 GMT+7)

 

Phần 1: Là thành viên HĐQT – thật sự nghĩa là gì?  (14:50 GMT+7)
Diễn giả: Ông Philip Forrest, SID

  • Hội đồng quản trị làm gì?
  • Thành viên HĐQT khác với Ban Điều hành như thế nào?
  • Rủi ro là gì?
  • Bạn nên cẩn thận như thế nào?
  • Trong đó có gì cho tôi?
  • Tôi nên lập kế hoạch cho sự nghiệp thành viên HĐQT của mình như thế nào?

 

 

Phần 2: Trao đổi mở (15:25 GMT+7)
Diễn giả:Ông Philip Forrest, SID
Điều phối: Ông Nguyễn Viết Thịnh, VIOD

 

Kết thúc (15:55 GMT+7)

 


DIỄN GIẢ & ĐIỀU PHỐI

 

DIỄN GIẢ – ÔNG PHILIP FORREST
Thành viên Ủy ban Quản trị, Viện Thành viện HĐQT Singapore (SID)

“Tôi rất hào hứng khi được mời tham gia với tư cách diễn giả tại buổi Gặp gỡ mạng lưới thành viên và Đối thoại của các thành viên HĐQT tổ chức bởi VIOD cùng với bài trình bày Là thành viên HĐQT – thật sự nghĩa là gì?vào ngày 5 tháng 11 tới đây trong khuôn khổ của “Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT” hay DCP của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam. Đây là chương trình DCP số mười (DCP10), nhưng là lần đầu tiên được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của các giảng viên, điều phối viên quốc tế, bao gồm các diễn giả khách mời đến từ Singapore, Thái Lan và Bahrain cũng như Việt Nam.”

 

ĐIỀU PHỐI – ÔNG NGUYỄN VIẾT THỊNH
Giám đồc Điều phối chương trình chuyên sâu, Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)

“Chuỗi chương trình “Directors Talk” của VIOD dành cho mạng lưới các thành viên HĐQT Việt Nam với kỳ vọng đem đến một diễn đàn cho tiếng nói của những người làm nghề thành viên HĐQT, cùng chia sẻ thảo luận và định hướng xây dựng hệ sinh thái giá trị của những người làm nghề chuyên môn, tuân thủ, minh bạch, chính trực và tạo dựng mạng lưới thành viên HĐQT xuyên biên giới. VIOD tin tưởng rằng sự sự nhiệt tình hợp tác, chia sẻ các ý tưởng và triết lý trong mạng lưới các Viện Thành viên HĐQT ASEAN sẽ mang lại cơ hội cho chúng ta cùng phát triển và hưng thịnh.”

 

Start Time / Thời gian bắt đầu

2:45 chiều

Thứ Sáu, 05/11/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

4:00 chiều

Thứ Sáu, 05/11/2021

Venue / Địa điểm

Trực tuyến qua ZOOM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price