Tổng quan

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (“DCP” hay “Chương trình”) được Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”). DCP là chương trình nòng cốt nằm trong chuỗi các Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD, được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết cho HĐQT. Chương trình này sẽ giúp người tham dự phát triển kỹ năng thành viên HĐQT và đẩy mạnh hơn nữa tính chuyên nghiệp, tăng cường hiểu biết về những nội dung chính và thực hành tốt trong quản trị công ty. Chương trình năng động và được công nhận rộng rãi này sẽ trang bị cho người tham dự kiến thức toàn diện về trách nhiệm của thành viên HĐQT và ban điều hành. Khi hoàn thành thành công phần kiểm tra của chương trình DCP, người tham dự sẽ được nhận chứng chỉ DCP do VIOD cấp.

Chương trình được thực hiện song ngữ Anh – Việt. Chi tiết tại đây.

Chương trình có lợi gì cho bạn?

 • Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết của thành viên hội đồng quản trị để cải thiện hiệu quả
 • Kết nối với các thành viên HĐQT khác, chia sẻ kinh nghiệm với cộng sự và các giảng viên xuất sắc từ nhiều ngành.
 • Được ghi nhận 30 giờ học CPD trong các chương trình Chứng nhận Quản trị tiên tiến của VIOD dành cho các thành viên HĐQT

Chương trình có lợi ích gì cho công ty?

Quản trị công ty tốt hơn giúp các công ty:

 • Thu hút được nguồn vốn bên ngoài tốt hơn
 • Cải thiện quy trình ra quyết định
 • Cải thiện quản lý và kiểm soát rủi ro
 • Chuẩn bị cho việc niêm yết đại chúng
 • Tối đa hóa sự bền vững trong dài hạn

Ai nên tham gia?

 • Thành viên HĐQT hiện tại và tiềm năng
 • Lãnh đạo điều hành cấp cao.

Chương trình được thực hiện như thế nào?

Chương trình này bao gồm ba ngày tham gia tập trung sẽ cung cấp cho người tham dự các kiến thức chuyên sâu, nghiên cứu tình huống, và bài tập để phát triển kỹ năng của thành viên HĐQT. Chương trình sẽ có tính tương tác cao và khuyến khích học viên chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm bản thân.

Các modules DCP sẽ có sự tham gia trợ giúp của nhiều người hướng dẫn và diễn giả khách mời khác nhau có kiến thức chuyên sâu về chủ đề và kinh nghiệm phong phú về hoạt động của HĐQT.

Các chủ đề và các module

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT bao gồm chín module về kiến thức cơ bản trong quản trị công ty mà một thành viên HĐQT cần có. Những module này sẽ được hỗ trợ thực hiện bằng bài giảng, tờ bài tập, nghiên cứu tình huống, câu hỏi, video và chia nhóm học tập để có tương tác hiệu quả nhất giữa người hướng dẫn và người tham dự.

Học phí Chương trình

24.000.000 VNĐ/chương trình 3 ngày (chưa bao gồm 10% VAT)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng platinum
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Giảm giá 10% cho đăng ký sớm trước ngày 14/8/2019

Liên hệ với VIOD để có thông tin về chương trình giảm giá khác

 

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký học vui lòng liên hệ

Email: info@viod.vn

Hotline: +84 (0)93 624 9697

Web: www.viod.vn

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Tư, 28/08/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

4:00 chiều

Thứ Sáu, 30/08/2019

Venue / Địa điểm

Ballroom 2+3, Eastin Grand Hotel Saigon - 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price